Strömförsörjning

Strömförsörjningar omvandlar en spänning till en annan för att anpassa matningsspänningen till en apparat.
Oftast sker omvandling från 230V växelspänning till en likspänning, t.ex 12V, men även andra spänningsomvandlare kan förekomma.
Enklare spänningsomvandlare kallas ofta batterieliminatorer eftersom deras uppgift är att strömförsörja en apparat istället för batterier. Det finns stabiliserade och ostabiliserade batterieliminatorer.
Stabiliserad innebär att batterieliminatorn innehåller likriktare och spänningsregulator, och ger därför en mycket exakt utspänning, som endast avviker med några 1/10-dels volt från den nominella spänningen, oavsett variationer i belastning och inspänning.
Ostabiliserad innebär att batterieliminatorn endast innehåller likriktare. Dess utspänning kan variera med flera volt från nominell spänning beronde på variationer i inspänning och belastning. Ostabiliserade batterieliminatorer används främst för att mata utrustning som redan har en inbyggd spänningsregulator.
Nätaggregat är en mer övergripande term, som oftast används om strömförsörjning till apparater som inte har någon inbyggd strömkälla (t.ex batterier).
Variabel innebär att utspänningen kan varieras med hjälp av ett reglage på nätaggregatet.
Fast innebär att utspänningen är fast inställd. Den är i allmänhet stabiliserad.

BildArt.nrNamnPrisKöp