• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Kontaktspray torr PRF TCC 520ml

Art nr: 41030920 - PRF
Handla denna produkt Kontaktspray torr PRF TCC 520ml
pris 129 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 7 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

TCC kontaktspray utan olja. Torrt, snabbt avdunstande rengöringsspray. Lämplig för känslig elektronik, kontakter, datorer, skrivare, etc. Lämnar inga rester.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring. Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Innehåll: brutto 520 ml / netto 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertilfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte ångor/sprej. Använd skyddshandskar. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030920
  • EAN / GTIN:

    6417128100019

Relaterade kategorier

Andra köpte också