• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Isopropanol IPA 99.5% 1liter

Art nr: 41021025 - Essfab
Handla denna produkt Isopropanol IPA 99.5% 1liter
pris 99 SEK
Inklusive 25% moms
Mängdrabatt
AntalPris
1 till1
99 SEK
2 till
89 SEK
Lagervara, 191 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

1 liter kemiskt ren isopropanol för professionella användare inom industri, reparation och underhåll. Löser olja, fett, silikon, harts, bläck och tusch från ytor av t.ex. plast, metall, glas och speglar. Lämplig för rengöring av kontaktytor, optiska linser, optiskt media, fiberoptik samt finmekaniska delar av metall, plast/nylon eller gummi. Lämplig för rengöring av PCB (mönsterkort), avlägsnar av oxider före lödning samt rester från flussmedel efter lödning. Kan även användas vid rengöring med ultraljudsrengöringsapparat. Utmärkt för rengöring av ytor innan limning, tejpning eller lackning. Löslig i vatten. Kan spädas, tänk på att rengöringseffekten avtar med ökad mängd vatten.
Bruksanvisning: Applicera isopropanol på bomullspinne, luddfritt papper eller mikrofiberduk för rengöring. Förvaras i sluten originalflaska.
Innehåller: Kemiskt ren isopropanol (>99.5%). Vanliga handelsnamn: IPA, isopropanol, isopropylalkohol, 2-propanol och propan-2-ol.

Flaska med sprutpip (litet öppningshål). Kan kompleteras med spraymunstycke (41021022), medföljer ej. Pipen i flaskans öppning kan enkelt avlägsnas, krävs vid användning av spraymunstycke.

Fara:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Undvik att inandas ångor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

 

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertilfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Produktinformation

  • SKU:

    41021025
  • EAN / GTIN:

    7350161710014

Relaterade kategorier

Tillbehör

Andra köpte också

Den här produkten är tillbehör till