• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Vaselinspray PRF Bajol 520ml

Art nr: 41030922 - PRF
Handla denna produkt Vaselinspray PRF Bajol 520ml
pris 109 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 9 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Syntetiskt smörjmedel som ger ett effektivt skydd. Kan användas inom ett brett temperaturområde: -20 till +250 °C. Tränger undan vatten och fukt och efterlämnar en vattenavvisande film. Ger en klibbfri yta som förhindrar påbyggnad av smuts. Bra vidhäftningsförmåga även i våt/fuktig miljö.
Lämplig för material av plast, gummi, vinyl, metall, glasfiber, trä och läder. Används till glidskenor, kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kugghjul, lager, etc. Skyddar plast och gummi och kan användas som frostskydd för gummidetaljer och gummilister. Mjukar upp och skyddar gummi samt förhindrar att gummit blir hårt och sprött.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring. Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Volume: bruto/gross 520 ml / net 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertillfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030922
  • EAN / GTIN:

    6417128100620

Relaterade kategorier