• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Universalolja PRF Multifluid 520ml

Art nr: 41030926 - PRF
Handla denna produkt Universalolja PRF Multifluid 520ml
pris 89 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 11 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

PRF Multifluid är en tunn och klibbfri universalolja. Löser upp smuts och fett samt ger ett effektivt skydd. Penetrerar snabbt in i täta mellanrum och porer. Lämplig för gångjärn, batteriterminaler, kedjor, bultar, lås, vapen, maskiner, verktyg, motorer etc. Tränger undan vatten och fukt. Lossar rostiga bultar och muttrar. Rengör snabbt samt skyddar mot fortsatt korrosion och oxidation. Skadar inte lackerade ytor eller detaljer av gummi eller plast.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring.
Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Volume: bruto/gross 520 ml / net 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertillfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030926
  • EAN / GTIN:

    6417128100576

Relaterade kategorier

Andra köpte också