• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Rengöringsspray för flussmedel 400ml Kontakt Chemie PCC

Art nr: 41020213 - Kontakt Chemie
Handla denna produkt Rengöringsspray för flussmedel 400ml Kontakt Chemie PCC
pris 249 SEK
Inklusive 25% moms
Slut i lager, beräknad leverans 2024-04-25
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Kontakt Chemie PCC. Löser effektivt upp rester från flussmedel. Flussmedelsrester efter lödning av PCB kan orsaka korrosionsskador och där med elektriska fel genom läckströmmar. Hur stor risken är beror på vilken typ av flussmedel som används. Flussmedel av typen "no-clean" ger oftast ingen korrosion, utan är främst ett estetiskt problem.

Egenskaper:
* Avlägsnar alla typer av flussmedel utan att lämna några rester
* Torkar snabbt
* Säkerställer hög isolationsbeständighet

Innehåller 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertilfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.


Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskyd
d. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i
enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.

Produktinformation

  • SKU:

    41020213
  • EAN / GTIN:

    5412386071393

Relaterade kategorier

Andra köpte också