IoT

IoT (Internet of Things) eller Prylarnas Internet är ett begrepp som omfattar allt som har att göra med kommunikation från maskin till maskin och kan handla om trådlösa, smarta system för övervakning, styrning och hjälp i vardagen.

I den här kategorin har vi försökt samla alla de plattformar som kan agera nav för att ansluta till internet via WIFI eller Ethernet.

BildArt.nrNamnPrisKöp