• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Lödpasta Sn/Cu/Ag 40g blyfritt

Art nr: 41018910
Handla denna produkt Lödpasta Sn/Cu/Ag 40g blyfritt
pris 319 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 21 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Blyfri lödpasta för ytmontering. Förvaras i 8°C (kylskåp). No-Clean typ.

Sammansättning: Sn96,5 Ag3 Cu0,5

Varning:
Signalord: Varning

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd.
P333 + P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362: Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningscentral som hanterar farligt avfall.

Produktinformation

  • SKU:

    41018910

Relaterade kategorier

Andra köpte också

Den här produkten är tillbehör till