• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Kontaktspray fettfri PRF 6-68 220ml

Art nr: 41030916 - PRF
Handla denna produkt Kontaktspray fettfri PRF 6-68 220ml
pris 79 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 42 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

PRF 6-68 är en djupverkande och fettfri elektronikspray. Lämplig för att ta bort oxider, smuts och nikotin hos finelektronik som potentiometrar, omkopplare, anslutningskontakter, etc. God penetrerande förmåga. Rengör, skyddar samt förhindrar fortsatt korrosion. Ej elektriskt ledande.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring. Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Innehåll: brutto 220 ml / netto 165 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertilfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.


Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030916
  • EAN / GTIN:

    6417128100040

Relaterade kategorier

Andra köpte också