• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Industriell avfettning PRF Degreaser Plus 520ml

Art nr: 41030923 - PRF
Handla denna produkt Industriell avfettning PRF Degreaser Plus 520ml
pris 99 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 10 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Effektiv avfettning av t.ex. metall, stål, aluminium. Även plast, gummi, glas, keramik och målade/lackade ytor. Vanliga användningsområden: maskiner, motordelar, lager, cykelkedjor, golv, bromsdelar och utsugningskåpor. Lämpligt för rengöring av verktyg med ingrodd smuts. Avlägsnar även rester från klisteretiketter och stearin. Efterlämnar en fettfri, ren och torr yta. Pistolmunstycke med enkelt reglerbar spraystyrka.

Instruktion:
Låt verka i ca 30 sekunder innan avtorkning med luddfri trasa. Upprepa vid behov.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring. Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Volume: bruto/gross 520 ml / net 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertillfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030923
  • EAN / GTIN:

    6417128100736

Relaterade kategorier