• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Flussmedel flytande 1 liter

Art nr: 41012171
Handla denna produkt Flussmedel flytande 1 liter
pris 579 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 5 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Flussmedel - Multicore X32-10i
Innehåller 2-propanol (isopropanol). Ej korroderande, halogenfritt flussmedel. Kort vätningstid. Kan användas som flussmedelsskum i våglödningsmaskiner. Lämnar inte kvar några ämnen och torkar snabbt. Levereras i plastflaska.

Innehåll: 1000ml

Fara:
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in ångor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41012171

Relaterade kategorier