• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Alubright zink-spray PRF 520ml

Art nr: 41030921 - PRF
Handla denna produkt Alubright zink-spray PRF 520ml
pris 129 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 11 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Ljust, klart galvaniseringsmedel. Snabbtorkande aluminiumfärgad zinkbeläggning. Ger ett mycket gott korrosionsskydd på järnmetaller.

Användningsområde:
Som rostskydd på järnmetaller och metall-konstruktioner, för skyddande av skruvar och mutterskallar i metallförband, svetsfogar.

Innehåller inte freoner typ CFC, HCFC eller HFC.

Övrigt:
Behållare: Påkostad helgjuten aluminiumflaska för läckagesäker långtidsförvaring. Munstycket har ett medföljande avtagbart plaströr för exakt precision vid applicering.

Innehåll: brutto 520 ml / netto 400 ml

OBS! Produkten/artikeln klassas som farligt gods. Det betyder att endast små mängder kan skickas i ett paket (i en order). Vid ett ordertilfälle kan max två artiklar (flaskor, sprayburkar eller förpackningar) skickas i ett och samma paket. Inga leveransbegränsningar gäller vid köp i fysisk butik.

Fara:
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.

Produktinformation

  • SKU:

    41030921
  • EAN / GTIN:

    6417128100538

Relaterade kategorier