Snabborder

Här kan du enkelt mata in din order med ”klipp-o-klistra”.
Varje artikel måste stå på en egen rad, och artikelnummer skall stå först, därefter antal.  Det skall finnas minst ett mellanslag mellan fälten. Även komma eller semikolon kan användas. Övrig text på raden ignoreras.

Exempel:
12345678  10
12345678,10
12345678;10