Viktig information gällande den pågående corona-epidemin