ESD-skydd

Halvledare är i allmänhet känslig för elektrostatiska urladdningar (ESD). Uppladdning kan uppstå när olika material rörs mot varandra, och urladdningen kan ske när man tar i nåtot av materialen. Då uppstår ett elektromagnetiskt fält med 1000-tals volt som kan skada känsliga halvledare.
Man använder därför olika produkter för att skydda komponenterna mot ESD.
Förvaring sker i lådor av material som inte laddas upp, eller material som är avlednande.
Transport sker i påsar som är skärmade så att urladdningar utanför påsen inte kan påverka innehållet i den.
På arbetsplatsen använder man ett avledande underlag, och ofta även ett handledsband, som ansluts till jord. Dessa gör att arbetsplatsen och personen håller samma potential som jord, och det därför inte uppstår några urladdningar när personen tar på arbetsytan.
Komponenter som skadats av ESD går ofta inte sönder helt, utan bara delvis, eller får förändrade egenskaper och förkortad livslängd. Detta är ofta orsaken till ”oförklarliga fel” i elektronisk utrustning.

BildArt.nrNamnPrisKöp