NTC

NTC-motstånd är en typ av motstånd som får lägre resistans ju högre omgivningstemperaturen är. De används därför ofta som temperaturgivare. Resistansen är dock inte linjärt proportionerlig mot temperaturen, utan följer en exponentialkurva. Man kan därför behöva göra beräkningar innan mätvärdet kan användas.

BildArt.nrNamnResistansPrisKöp