Switchregulatorer

Switchregulator är en komponent som reglerar en spänning till en fast eller justerbar nivå. Till skillnad från spänningsregulatorn så arbetar switchregulatorn med en switchfrekvens. Switchregulatorn kräver fler kringkomponenter än spänningsregulatorn så som bland annat drossel/diod m.m
Verkningsgraden hos switchregulatorer är relativt hög vilket medför att det blir låg värmeutveckling ibland ingen alls.
OBS! I vissa applikationer så som audio kan det bli problem om man använder sig av switchregulatorer med för låg switchfrekvens

BildArt.nrNamnPrisKöp