Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.
 
Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning
Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial
Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang
Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.
Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet
LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning
Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang
Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde
Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod
Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

BildArt.nrNamnPrisKöphf:att:pa_packagehf:att:pa_voltagehf:att:pa_current