• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Framkallare för fotoresist - natriumhydroxid

Art nr: 41000469
Handla denna produkt Framkallare för fotoresist - natriumhydroxid
pris 18 SEK
Inklusive 25% moms
Mängdrabatt
AntalPris
1 till9
18 SEK
10 till
16.20 SEK
Lagervara, 59 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Framkallare för fotoresist, blandas med 2L vatten.

OBS! Framkallaren är frätande och skyddsutrustning är ett måste för att förhindra skador! Häll framkallaren i vattnet och INTE tvärtom, detta för att förebygga stänk då framkallaren reagerar med vatten.

VARNING:

Signalord: Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Produktinformation

  • SKU:

    41000469

Relaterade kategorier

Andra köpte också