IRFZ24 TO-220 N-ch 60V 17A

1-915.00 SEK
10-2413.50 SEK
25-9911.25 SEK
100+9.00 SEK

Out of stock

Part.no: 40327024 Type no: IRFZ24NPBF