Rubycon YXA

Rubycon YXA Elektrolytkondensatorer av hög kvalitet, max temp 105C.