Spänningreg. LDO

Spänningsregulator är en komponent som reglerar en spänning till en fast eller justerbar nivå. LDO står för low dropout och syftar på att spänningsfallet som uppstår mellan spänning in och spänning ut är lägre än hos ”vanliga” spänningsregulatorer.
Spänningsregulatorer används brett inom elektroniken och ses i nästan alla applikationer.
OBS! Viktigt att notera är att spänningsregulatorn reglerar linjärt, all effekt som regleras bort blir till värme vilket medför att en kylfläns ibland kan behövas.
Generell regel: Ptot = (Vin – Vut) * Iut

BildArt.nrNamnSpänningPrisKöphf:att:pa_voltagehf:att:pa_currenthf:att:pa_dropout-voltagehf:att:pa_max-input-voltage