Viktig information gällande den pågående corona-epidemin

Alkaliska batterier

Alkaliska batterier är icke-uppladdningsbara. De har 4-6x högre kapacitet än zink-kol (brunsten).

BildArt.nrNamnPrisKöp