Arduino + Genuino -> Arduino

den 4 okt 2016

Den olyckliga tvisten om varumärket Arduino ser nu äntligen ut att vara löst. Parterna har enats och man kommer åter att arbeta tillsammans för att föra Arduino community, IDE och övriga produkter framåt.

Det kan ta lite tid innan alla strukturer är på plats och det får fullt genomslag på produkter och dokumentation.

För mer information:
https://blog.arduino.cc/2016/10/01/two-arduinos-become-one-2/