Film för kretskortsframställning

Visar 1 till 2 av 2 produkter
Sortering
 
 • Kretskortspenna SK-20

    Kretskortspenna SK-20
  Penna speciellt utformad för ritning av kretsmönster på kopparlaminat. Etsning kan därefter ske direkt. Vid användning skall spetsen tryckas in för att mata fram tusch. Kortet skall vara väl rengjort. Etsbadets temperatur bör ej överstiga 50 °C. Rengöres lämpligast med aceton.
  Art.nr: 41003986
  I lager: 21 
  1 - 58.00
  10 - 52.20
  25 - 43.50

 • PN-600 film (pos+neg) A4 2st

    PN-600 film (pos+neg) A4 2st
  FILMEN: Positiv och negativ kopia i ett arbetsmoment. Filmen bestàr av en 0.1mm tjock bärare preparerad med ett fotokänsligt metallskikt och en tunnare skyddsfilm. CADade (vitt papper eller matt folie), gnuggade, fotokopierade (vitt papper) eller tuschritade original kan användas. Filmen behöver inga kemikalier för att framkallas och fixeras e?er exponeringen! Mörkrum är ej nödvändigt. OBS att filmen kan hanteras i dämpad belysning under kortare tid (ca 1-2 min), men den är dock känslig för "vanligt" vitt ljus, dagsljus och speciellt för UV-ljus! POSITIV+NEGATIV KOPIA: Efter exponeringen i kontaktkopieringsförfarande erhålles både en positiv och en negativ kopia av originalet. Bäraren ger den positiva medan den tunnare skyddsfilmen ger en negativ kopia. Den negativa kopian är pga av sin ringa tjocklek något känslig för ovarsam hantering och vi rekommenderar att om den negativa kopian skall användas, klistras denna upp på en klar folie (tex. kartplast) innan den avlägsnas från bäraren. EXPONERING: Med UV-ljus (våglängd 350-370nm). Filmens ljuskänsliga del är svagt blå-tonad. Denna sida lägges mot ljuskällan i direktkopieringsförfarande. Finns tillgång till UV-exponeringslåda är detta att föredra. Exponeringstiden är mycket kort. För en UV-låda på 60W ger 5 sek exponering (original = klarfolie) ett utmärkt resultat. För långa exponeringstider medför att smala ledare kan ge "stick", dvs tunna streck (ledningar) blir smalare än motsvarande på originalet. En jämnare och mer kontrollerbar exponering erhålles i detta fall om en matt montagefolie eller ett vitt papper användes som filter. Exponeringstiden kan härvid förlängas utan risk att överexponering sker. Layouter, CADade eller fotokoplexade på vitt 60-80g papper kan användas direkt. Glöm ej glasplatta eller att fälla ned locket på UV-lådan sä an filmen blir plan! För att underlätta borttagandet av den tunnare folien maskeras en liten bit av ett av filmens höm med hjälp av maskeringstape, eller en liten avklippt bit (trekant t ex) av själva ?lmen. FRAMKALLNING: Efter exponeringen skrapar man försiktigt i en hörn på den blåtonade sidan, t ex där den maskerande biten placerats vid exponeringen, varvid den tunnare blå-tonade folien lossnar. Drag försiktigt bort denna folie från bäraren så att den inte går sönder. Folien ger den negativa kopian, medan den tjockare bäraren ger en perfekt positiv kopia av originalet. Dessa kan användas omedelbart för vidare framställning av Lex mönsterkort, frontpaneler, skyltar, "GOBOS" el dyl. Skall den negativa kopian anvândes kan man med fördel förstärka denna med t ex självhäftande kartplast/folie, så att den blir styvare och mer lätthanterlig. Blir den positiva kopian ?ammig/prickig, förläng exponeringstiden. Försvinner däremot ledningsbanorna eller den överförda bilden när man drar isär folien, förkorta exponeringstiden! Papperskvaliteten: Olika pappersoriginal kräver olika lång exponeringstid. Man gör klokt i att göra en testexponering med en bit av filmen för att få optimalt resultat. Nedan åter?nnes några exempel på folie/papper och exponeringstid (UV-ljuslåda 30-60W). Klar folie: 3-4 sek STORA Multi Copy (157.066): 15 min STORA Multi Copy 80 (154.806): 6,5-7 min Brilliant Copy 901154: 2 min 15 sek Svenskt Arkiv: 2,5 - 3 min
  Art.nr: 41003985
  I lager: 10 
  75.00