Terms for Sales to a Business or Organization

Price

Prices can be displayed in various currencies. The actual currency charged depends on the destination country, and will be displayed before you finalize the order.

VAT can be included or excluded from the displayed prices depending on your settings.

We reserve the right to change any prices without previous notification.

Payment

All sales are to be pre-paid on-line through credit card or off-line through bank transfer, unless otherwise agreed.

NET10 or NET30 is available for qualified accounts.

Delayed payments will be subjet to a 2.5% interest per mont, reminder fee of 50 SEK and reimbursment for any collection costs.

Minimum order

We have no minumum order limit.

Purchase agreement

Orders placed through the website are an offer from the customer, and a binding agreement will not be closed until the order is accepted by us.

A message that the order has been received does not constitute a legal accept of the order.

Delivery

Electrokit will arrange a suitable transportation of the goods to the buyers address, or the forwarders designated delivery point.

The costs for the transport is to be borne by the buyer, and paid according to Electrokit’s thencurrent prices shown during checkout or the transporters price list.

In the event the goods cannot be delivered at the first delivery attemt the transporter may charge additional fees.

If the address information given by the customer is incomplete or incorrect the customer is liable for all additional costs.

Withdrawal from the purchase

If the buyer withdraws from the purchase without du cause, Electrokit has the right to compensation as follows: SEK 50 + 20% of the order value.

Electrokit has the right to discount the above amount from any prepayment before refund.

Complaints

Should an item be defect on arrival the complaint must be made within 8 days after the item was received.

Complaints must be communicated to Electrokit’s Customer Service. Invoice numer, item and a description of the fault must me stated. The defect item should not be sent back to Electrokit until Electrokit has communicated an RMA number or in given other instructions how to resolve the complaint.

Garanti

Electrokit ger följande garantier:

Komponenter, Byggsatser och moduler – ingen
Elektriska/elektroniska apparater – 6 mån

Garantin omfattar endast fel som ej orsakats av användaren, och som ej kan hänföras till onormal användning, förslitning, eller förbrukningsdetaljer.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Electrokit ansvarar för, åtar sig Electrokit att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen.

Electrokit äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Electrokit:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Electrokit bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada, annat än vad som följer av köplagens tvingande delar.

Facts and price information

are given with the reservation for any errors or omissions, misprints, out-of-date information, technical or pricing inaccuracies, typographical or other errors appearing on this web site. Prices and any other information may be changed without prior notice. Electrokit can not in any way, or under any cricumstances, be held liable for the information given.

Availability

Electrokit does not guarantee any future availability of a product.

Re-export restrictions

We do not sell or ship to countries, organizations or individuals coverd by trade restriction by american, EU or Swedish laws and regulations.

Our products may not be re-exported to any restricted country, organization or person; including, but not limited to, Russia, Cuba, North Korea, Iran, Sudan and Syria.

Kunskap, kompetens och språk

De produkter vi säljer är inte avsedda för allmänt konsumentbruk, utan det krävs i allmänhet särskild kunskap och kompetens inom ellära och elektronik för att använda dem rätt. Dessutom är dokumentationen i allmänhet endast tillgänglig på engelska. Reklamation som kan hänföras till brister i kunskap, kompetens eller språk hos köparen accepteras inte. Som köpare skall du vara införstådd med dessa förutsättningar när du lägger din order.

Copyright

För programvara och annan intellektuell egendom gäller att dessa tillhör upphovsmannen, och att köparen där så är tillämpligt, förvärvar en licens att bruka verket för det ändamål det såldes, och i enlighet med respektive upphovsmans villkor. Electrokit ger inga som helst rättigheter utöver dessa villkor.

Confidentialtity

The parties shall treat the business relation with confidentiality, and neither party har any right to share information that may be harmful to the other party, with a third party.

Litigation

The parties should always try to settle any differences in good faith. Should the not be able to reach a settlement the case may be submited to a competent Swedish Court (Tingsrätten in Malmö).