Elektronikmoduler

Moduler

Våra elektronikmoduler är färdigbyggda kretskort med olika funktioner. De är avsedda som byggstenar i ett större system, och för att skapa en komplett applikation behöver i allmänhet ytterligare produkter tillföras.

Moduler är ett bekvämt sätt att bygga olika former av system i små- och medelstora serier, samt naturligtvis för experiment- och utbildningsändamål.

Dokumentation i form av kopplingsschema och källkod till programvara finns till de flesta moduler och kan då laddas ner via respektive produktsida och/eller tillverkares hemsida.

För uppfyllande av CE-krav (t.ex EMC och LVD) krävs att modulen byggs in i för applikationen lämpligt hölje, samt ansluts till fullgod strömförsörjning. Andra åtgärder kan också krävas.

Välj underkategori

Audio (‏22)
Motorstyrning (‏28)
Test o mät (‏19)
Click boards (‏140)
Pmod (‏70)
GPS (‏14)
Radio/HF (‏69)
Video (‏2)
I/O (‏43)
RFID (‏24)
Övervakning (‏5)
Kommunikation (‏14)
Skrivare (‏2)
Övrigt (‏3)
Ljudeffekter (‏9)
Ljuseffekter (‏35)
Styr o regler (‏24)

Produkturval

  RFID breakout board
Prototypkort för ID-12 RFID-läsare som underlättar anslutning tillexterna enheter tack vare att modulens 2mm pitch anslutingar bringas ut till standard 2.54mm anslutningar. Passar även modulen ID-20 men är mindre än ID-20:s yttermått.
9.00
  Fjärrkontroll 2-kan sändare VM130T
Ersätter VM108 Features * compatible with: o K8057: 2-Channel RF remote receiver with random code o VM109: 2-Channel RF remote control set o VM130: 2-Channel receiver o K8009: Multifunctional clock o K8022: Remote controlled passive preamp o VM151: RGB controller with RF remote o VM152: LED dimmer with RF remote control o VM162: RGB LED strip colour dimmer * generates unique 32-bit code * more than 1.000.000.000 unique codes * code can easily be changed for safety purposes * choose continuous or 'burst' transmission * LED - transmit indicator * limited compatibility with older K6706 - K6706A - K6706B/G * R&TTE compliant ( ETS 300-220) (approved only for EU countries). Specifications * power supply: 12V battery (included) o V23GA / GP23GAC * 433MHz operation * dimensions: 63 x 40 x 16mm (2.5" x 1.6" x 0.6")
229.00
  OBD-II UART
This board allows you to interface with your car's OBD-II bus. It provides you a serial interface using the ELM327 command set and supports all major OBD-II standards such as CAN and JBUS. The board also provides a footprint which mates directly to our FTDI Basic or a Bluetooth Mate. The DB9 connector mates with our DB9 to OBD-II cable listed below. On-Board Diagnostics, Second Generation (OBD-II) is a set of standards for implementing a computer based system to control emissions from vehicles. It was first introduced in the United States in 1994, and became a requirement on all 1996 and newer US vehicles. Other countries, including Canada, parts of the European Union, Japan, Australia, and Brazil adopted similar legislation. A large portion of the modern vehicle fleet supports OBD-II or one of its regional flavors. Among other things, OBD-II requires that each compliant vehicle be equipped with a standard diagnostic connector (DLC) and describes a standard way of communicating with the vehicles computer, also known as the ECU (Electronic Control Unit). A wealth of information can be obtained by tapping into the OBD bus, including the status of the malfunction indicator light (MIL), diagnostic trouble codes (DTCs), inspection and maintenance (I/M) information, freeze frames, VIN, hundreds of real-time parameters, and more. STN1110 is an OBD to UART interpreter that can be used to convert messages between any of the OBD-II protocols currently in use, and UART. It is fully compatible with the de facto industry standard ELM327 command set. Based on a 16-bit processor core, the STN1110 offers more features and better performance than any other ELM327 compatible IC. Features: Fully compatible with the ELM327 AT command set Extended ST command set UART interface (baud rates from 38 bps to 10 Mbps) Secure bootloader for easy firmware updates Support for all legislated OBD II protocols: ISO 15765-4 (CAN) ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000) ISO 9141-2 (Asian, European, Chrysler vehicles) SAE J1850 VPW (GM vehicles) SAE J1850 PWM (Ford vehicles) Support for non-legislated OBD protocols: ISO 15765 ISO 11898 (raw CAN) Support for SAE J1939 OBD protocol Superior automatic protocol detection algorithm Large memory buffer Voltage input for battery monitoring (OBDII, OBD2)
529.00
  NeoPixel matris 8x8 RGB LEDs 71x71mm
8x8 matris med 5x5mm NeoPixel RGB-lysdioder. Varje diod är individuellt adresserbar och kan styras med endast en utgång från en mikrokontroller. Korten går att koppla ihop för att skapa större paneler. Varje lysdiod har inbyggd drivare som ger konstant ström även om spänningen varierar, vilket gör att intensiteten blir konsekvent för alla lysdioderna. Då varje lysdiod kan dra upp till 60mA vid max intensitet rekommenderas en strömförsörjning som kan leverera minst 2A vid 5V. Inga externa motstånd krävs, bara spänningsmata kortet med ~5VDC och anslut dataledningen till en mikrokontroller! * Strömförbrukning för varje LED: max 60mA (max 3.8A totalt, normalt 1-2A) * Matningsspänning: 4 - 7VDC * Dimensioner: 71.17 x 71.17 x 3.28mm (2.8 x 2.8 x 0.12") * Vikt: 24.21g * LEDs: WS2812
399.00
  Variabel strömförsörjning 1.5 - 30VDC LM317T
En enkel variabel strömförsörjning uppbyggd kring LM317T, justerbar 1.5 - 30 volt. Kan matas med antingen AC eller DC. Ingångsspänningen bör ligga på ca. 2.5V över utspänningen, t.ex. vill man få ut 12V bör man välja en transformator som lämnar 15V.Max strömuttag med medföljande kylfläns ca. 800mA, med större kylfläns kan regulatorn leverera upp till 1.5A.
179.00
  WiFi Plus Click
WiFi PLUS Click är ett påbyggnadskort i mikroBUS-formfaktor. Det är en kompakt lösning för att lägga till WIFI-funktionalitet till ditt projekt. På kortet finns en MRF24WB0MA 2.4GHz, IEEE std. 802.11 -modul samt en MCW1001 controllermed inbyggd TCP/IP stack och 802.11 connection manager. WiFi PLUS click kommunicerar via UART. Kortet är avsett för 3,3V matningsspänning. Det finns möjlighet att köra kortet i ett läge för låg strömförbrukning. WiFi PLUS click använder inte minnesresurserna från microkontrollern den är kopplad till för TCP/IP stack-operationer, vilket för kortet ett bra val för många olika situationer. Integrerad PCB-antenn med räckvidd på upp till 400 meter. TCP/IP stack integrerad i MCW1001-kontrollern. Enkel UART-kommunikation. IEEE std. 802.11 kompatibel modul.
495.00
  WiFly click
WiFly click carries RN-131, a standalone, embedded wireless LAN module. It allows you to connect your devices to 802.11 b/g wireless networks. Preloaded firmware simplifies integration. The mikroBUS UART interface alone (RX, TX pins) is sufficient to establish a wireless data connection (with speeds up to 1 Mbps); the module is controlled with simple ASCII commands (for scanning, authenticating and connecting to Wi-Fi networks). Multitude of networking applications are built in: DHCP, UDP, DNS, ARP, ICMP, TCP, HTTP client, and FTP client. Additional functionality is provided by RST, WAKE, RTSb and CTSb pins. 3.3V power supply only. Qualified 2.4-GHz IEEE 802.11 b/g transceiver Onboard ceramic chip antenna and connector for external antenna UART interface 3.3V power supply
758.75
  Digi Pot click
DIGIPOT Click is an accessory board in mikroBus form factor. It features a single-channel digital potentiometer MCP4161 with 8-bit resolution (256 wiper steps) and industry-standard SPI serial interface. The resistance value of the digital potentiometer goes up to 10 kO. It features outstanding AC/DC characteristics and low power consumption. It can be used in audio equipment, servo-motor control, battery charging and control, LCD contrast control, programmable filters etc. MCP4161 8-bit (256 wiper steps) digital potentiometers. Small dimensions, easy to integrate into your prototype devices. WiperLock Technology which allows unlimited reprogramming and locking of the wiper setting. Low-Power consumption.
186.25
  DCDC-36-5-12
DC-DC-omvandlare för fast utspänning 5 eller 12VDC. Utspänningen är valbar med lödbryggor på kortet (se schema för mer information). Skruvterminaler och USB-port för utgång, Skruvterminaler och DC-jack för ingång. * Inspänning: 9 - 36VDC (5V ut) / 15 - 36VDC (12V ut) * Max ström: 2.5A * Utspänning: 5 / 12VDC
139.00
  Sparkfun OpenLog
Sparkfun OpenLog är en datalogger som styrs via ett enkelt seriellt gränssnitt och lagrar datan direkt på ett microSD-kort. OpenLog stöder SD-kort upp till 64Gb. Mjukvaran är open-source så det är fritt fram att modifiera koden efter behov. OpenLog använder en ATMega328 som körs i 16MHz och kan programmeras via Arduino IDE 1.6.5. * Matningsspänning: 3.3 - 12V * Lagring: microSD FAT16/32 upp till 64GB. * Kommunikation: Seriellt (upp till 115200bps), SPI (pogopins) * Strömförbrukning: 2mA (inaktiv) / 6mA (aktiv)
169.00
  LoRa RF click
LoRa RF click carries Microchips RN2483 fully certified LoRa Sub-GHz, 433/868 MHz European R&TTE Directive Assessed Radio Modem. Two antenna connectors allow you to choose which of the two frequency bands will be employed. The RN2483 module has a specified range of >15km in rural and suburban settings, and >5km coverage in urban areas. A LoRaWAN Class A protocol stack is embedded (bidirectional end devices), as well as an ASCII command interface accessible through UART. The high receiver sensitivity can go down to -148 dBm. LoRa RF click communicates with the target board MCU through the mikroBUS UART interface (CTS, TXD, RXD), with the addition of a Reset pin (RST). The board is designed to use either a 3.3V or a 5V power supply. NOTE: antennas sold separately. Key features Fully certified LoRa Sub-GHz, 433/868 MHz European R&TTE Directive Assessed Radio Modem. Embeds LoRaWAN Class A protocol stack Sensitivity: -148 dBm UART interface Key Benefits >15 km range (rural and suburban); >5 km (urban) ASCII command interface Ready-to-use examples save development time Supported in all MikroElektronika compilers
569.00
  10 DOF click
10DOF click is a mikroBUS add-on board for enhancing hardware prototypes with 10DOF functionality (10 degrees of freedom). The click board carries two modules from Bosch: BNO055, a 9-axis absolute orientation sensor and BMP180, a digital pressure sensor. The BNO055 contains 3 sensors: a 3-axis 16-bit gyroscope, a 14-bit 3-axis accelerometer, and a 3-axis magnetometer, as well as a 32-bit ARM® Cortex®-M0 MCU with Bosch Sensortec sensor fusion algorithms. The pressure sensor is based on piezo-resistive technology, enabling high accuracy, linearity and long term stability. 10DOF click communicates with the target board MCU through the mikroBUS I2C interface (SCL, SDA), with additional functionality provided by INT and RST pins. Designed to use a 3.3V power supply only. Key features Acceleration ranges: ±2g/±4g/±8g/±16g Gyroscope ranges: ±125º/s to ±2000º/s Magnetometer field range ±1300µT (x, y-axis), ±2500µT (z-axis) Pressure range: 300-1100hPa (+9000m, -500m relating to sea level) Key Benefits Motion-triggered interrupt signal generation Ready-to-use examples save development time Supported in all MikroElektronika compilers
516.00