Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏4)
LED (‏103)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏49)
Schottky (‏32)

Produkturval

  MBR745 TO-220 35V 7.5A dual
1 - 10.00
10 - 9.00
25 - 7.50
100 - 6.00
  BAT18 SOT-23 35V 100mA
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BZX84C3V9 SOT-23 3.9V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BAT54SW SOT-323 30V 200mA Dual
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
  NTE112 DO-35 5V 30mA
NTE112 är en ultrasnabb schottkydiod i DO-35-kapsel. Dioden är avsedd för UHF-mixers och andra ändamål där extremt korta switchtider krävs. Ekvivalent med 1N23
1 - 28.00
10 - 25.20
25 - 21.00
  1N5821 DO-41 30V 3A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
100 - 3.22
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-23-kapsel. Komponenten innehåller två dioder anslutna med gemensam katod/anod. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Spänningsfall: 715mV (1mA) - 1.25V (150mA)
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89
  10A03 R-6 200V 10A
1 - 11.30
10 - 10.17
25 - 8.47
  BY133 DO-41 1300V 1A
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  1N4744A DO-41 15V 1W
15V hålmonterad zenerdiod. Typ 1N4744A.
5.00
  P600S P600 1200V 6A
Likriktardiod i hålmonterad P600-kapsel (ø8x7.5mm). * Max spänning: 1200V * Max ström: 6A * Framspänning: 0.6 - 1.5V
1 - 3.49
10 - 3.14
25 - 2.62
100 - 2.09
  BB814 SOT-23 18V 20-43pF dubbel
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. BB814 består av två matchade dioder med gemensam katod.   * Max spänning: 18V * Max ström: 50mA * Serieresistans: 0.18ohm * Kapacitansområde: 20 - 43pF (2V - 8V)
5.00