Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏100)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏51)
Schottky (‏32)

Produkturval

  1N4148 DO-35 75V 300mA
Switchdiod för de flesta applikationer. Blockerar upp till 75V i diodens backriktning.
1 - 0.30
10 - 0.27
25 - 0.21
100 - 0.15
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAT42 DO-35 30V 200mA
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  1N5365B 017AA 36V 5W
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
100 - 2.40
  BAV99W SOT-323 70V 200mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-323-kapsel. Komponenten innehåller två sammankopplade dioder i en kapsel. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 2A * Framspänning: 0.855V (10mA) - 1.0V (50mA)
1 - 0.65
10 - 0.59
25 - 0.49
100 - 0.39
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
Ultrasnabb kiseldiod i hålmonterat utförande för bla. switchade nätdelar. * Max spänning: 100V * Max ström: 1A * Max stötström: 35A * Framspänning: 0.71 - 1.25V
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BAV70 SOT-23 70V 250mA Dual
Dubbel diod i ytmonterad SOT-23-kapsel. De två dioderna är anslutna katod till katod med gemensam anod på ben 3. * Max spänning: 70V * Max ström: 250mA * Max stötström: 450mA * Framspänning: 0.715 - 1.25V
1 - 0.75
10 - 0.68
25 - 0.56
100 - 0.45
  BAT54SW SOT-323 30V 200mA Dual
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
  BZX85C8V2 DO-41 8.2V 1.3W
Zenerdiod i DO-41 kapsel. Leder i backriktningen vid 8.2V.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  P6KE220CA DO-15 220V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 220V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 220V * Standoffspänning: 185V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE220CA
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65
  MBRS340T3 SMC 40V 4A
Kraftig schottkydiod i ytmonterad SMC-kapsel. Endast 500mV spänningsfall vid 3A.
1 - 2.65
10 - 2.39
100 - 1.06