Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏4)
LED (‏103)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏32)

Produkturval

  1N4004 DO-41 400V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 400V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  10MQ060N SMA 60V 1.5A
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  BAT54 SOT-23 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  1N914 DO-35 100V 200mA
Småsignalsdiod för allmänna ändamål. Snabb switchtid och hög pålitlighet.   * Max spänning: 100V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Framspänning: 1.0V
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
  SB540-E3/54 DO-201AD 40V 5A
Schottkydiod i DO-201 kapsel. Max backspänning: 40V Framström: 5A Spänningsfall: 0.48V Max stötström: 250A
1 - 6.25
10 - 5.63
25 - 4.69
100 - 3.75
  BAS116 SOT23-3 75V 215mA low-leak
Småsignalsdiod i ytmonterat SOT23-3-kapsel. Dioden har extremt låg läckström (3pA) och snabb switchtid (0.8uS). * Max spänning: 75V * Max ström: 215mA * Max stötström: 500mA * Framspänning: 0.9 - 1.25V
1 - 1.05
10 - 0.95
25 - 0.79
100 - 0.63
  1N5349B DO-201 12V 5W
1 - 5.57
10 - 5.01
25 - 4.18
  USBLC6-2SC6 SOT-23-6 6V transientskydd
ESD-skydd med låg kapacitans. Lämplig för skydd av USB, Ethernet och andra höghastighetssignaler.
1 - 9.00
10 - 8.10
25 - 6.75
  AA113 DO-7 60V 25mA germanium
Germaniumdiod av typ AA113 med extremt låg framspänning. Används inom signalkonditionering och som reservdel för vintageelektronik. * Max spänning: 60V * Max ström: 25mA * Framspänning: 0.25 - 1.1V
1 - 8.50
10 - 7.65
25 - 6.38
100 - 5.10
  P1000M P600 1000V 10A
Kraftig likriktardiod i hålmonterat utförande. Max 1000V, 10A.
1 - 7.48
10 - 6.73
25 - 5.61
100 - 4.49
  1N5822 DO-201 40V 3A
Kraftig schottkydiod i DO-201 kapsel. Typ 1N5822.
5.45
  P6KE150A DO-15 150V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 150V. 600W effekttålighet.   * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 150V * Standoffspänning: 128V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE150A
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65