Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏101)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏51)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C2V4 DO-35 2.4V 500mW
2.4V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C10V DO-35 10V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  2W06 WOB 600V 2A
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. * Max spänning: 600VDC (420VAC RMS) * Max ström: 2A * Max stötström: 60A * Kapsel: WOB (ø9.6mm)
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BZX55C7V5 DO-35 7.5V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  LL4002 SMA 100V 1A
Likriktardiod i SMA-kapsel (DO-214AC).
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  BZX84C24V SOT-23 24V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N6263 DO-35 60V 15mA
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63
  1.5KE18CA DO-201 18V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 18V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 18V * Standoffspänning: 15.3V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE18CA
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.7ohm * Kapacitansområde: 5 - 30pF (0.5 - 30V)
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91
  1.5KE440CA DO-201 440V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 440V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 440V * Standoffspänning: 376V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE440CA
1 - 11.28
10 - 10.15
25 - 8.46
  1N5818 DO-41 30V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
  1N456A DO-35 30V 500mA
Småsignalsdiod typ 1N456A.
5.00