Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏100)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏51)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C3V3 DO-35 3.3V 500mW
3.3V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BZX84C2V4 SOT-23 2.4V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C18V SOT-23 18V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  MBRS540T3G SMC 40V 5A
1 - 4.91
10 - 4.42
25 - 3.68
  S5DC DO-214 200V 5A
1 - 6.40
10 - 5.76
25 - 4.80
  1N5818 DO-41 30V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
  10A03 R-6 200V 10A
1 - 11.30
10 - 10.17
25 - 8.47
  BAP70 SOD-323 50V 100mA PIN-diod
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 0.66
  MBR10100G TO-220AC 100V 10A
Diod i TO-220AC kapsel (2 ben)
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
  1.5KE12A DO-201 12V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 12V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 12V * Standoffspänning: 10.2V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE12A
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BYV28-200 SOD-64 200V 3.5A lavindiod ultra-fast
1 - 12.00
10 - 10.80
25 - 9.00
100 - 7.20