Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏100)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏51)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N4148 DO-35 75V 300mA
Switchdiod för de flesta applikationer. Blockerar upp till 75V i diodens backriktning.
1 - 0.30
10 - 0.27
25 - 0.21
100 - 0.15
  BZX55C7V5 DO-35 7.5V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C4V3 DO-35 4.3V 500mW
4.3V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.90
  MURD620CT DPAK 200V 6A ultra-fast
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  FED16HT TO-220 500V 16A Dual
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  1.5KE27A DO-201 27V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 27V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 27V * Standoffspänning: 23.1V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE27A
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-23-kapsel. Komponenten innehåller två dioder anslutna med gemensam katod/anod. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Spänningsfall: 715mV (1mA) - 1.25V (150mA)
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89
  1N4148WS SOD-323 75V 150mA
Ytmonterad småsignalsdiod. Typ 1N4148.
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  GBJ2510-F GBJ 1000V 25A brygga
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. Monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 1000V * Max ström: 25A * Max stötström: 350A * Kapsel: GBJ
29.00
  1N456A DO-35 30V 500mA
Småsignalsdiod typ 1N456A.
5.00
  AA112 DO-7 15V 30mA germanium
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BAT46 DO-35 100V 150mA
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20