Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏101)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏50)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C4V7 DO-35 4.7V 500mW
4.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C10V DO-35 10V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MBR745 TO-220 35V 7.5A dual
1 - 10.00
10 - 9.00
25 - 7.50
100 - 6.00
  BAT42 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX55C6V2 DO-35 6.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  LL4002 SMA 100V 1A
Likriktardiod i SMA-kapsel (DO-214AC).
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  BZX84C6V8 SOT-23 6.8V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1.5KE18CA DO-201 18V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 18V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 18V * Standoffspänning: 15.3V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE18CA
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BZX85C8V2 8.2V 1.3W DO-41
Zenerdiod i DO-41 kapsel. Leder i backriktningen vid 8.2V.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  MBR20100 TO-220 100V 20A dual
1 - 6.00
10 - 5.40
25 - 4.50
  1N5819 DO-41 40V 1A
Schottkydiod typ 1N5819.
1 - 5.71
10 - 5.14
25 - 4.28
  1.5KE12A DO-201 12V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 12V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 12V * Standoffspänning: 10.2V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE12A
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47