Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏4)
LED (‏103)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏32)

Produkturval

  1N4007 DO-41 1000V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 1000V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BZX55C8V2 DO-35 8.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  31DQ04 DO-201 40V 3.3A
1 - 9.00
10 - 8.10
25 - 6.75
100 - 5.40
  BZX84C3V9 SOT-23 3.9V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BYW29E-200 TO-220AC 200V 8A Fast
1 - 12.00
10 - 10.80
25 - 9.00
  BAS116 SOT23-3 75V 215mA low-leak
Småsignalsdiod i ytmonterat SOT23-3-kapsel. Dioden har extremt låg läckström (3pA) och snabb switchtid (0.8uS). * Max spänning: 75V * Max ström: 215mA * Max stötström: 500mA * Framspänning: 0.9 - 1.25V
1 - 1.05
10 - 0.95
25 - 0.79
100 - 0.63
  BZX85C8V2 8.2V 1.3W DO-41
Zenerdiod i DO-41 kapsel. Leder i backriktningen vid 8.2V.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  UF5407 DO-41 800V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  1N5818 DO-41 30V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
  MBR20100 TO-220 100V 20A dual
1 - 6.00
10 - 5.40
25 - 4.50
  BZX55C13V DO-35 13V 500mW
13V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX55C13V.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BB133 SOD-323 30V 20mA
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor.   * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.75ohm * Kapacitansområde: 0.5V = 17.5-21pF - 28V = 1.7-2.1pF
1 - 5.00
25 - 3.75
100 - 3.00