Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏16)
Germanium (‏4)
LED (‏103)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏49)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C2V4 DO-35 2.4V 500mW
2.4V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N5404 DO-201 400V 3A
Kiseldiod för allmänna ändamål. * Max spänning: 400V * Max ström: 3A * Max stötström: 200A * Framspänning: 1.2V
1 - 3.50
10 - 3.15
25 - 2.63
100 - 2.10
  1N5408 DO-201 1000V 3A
Kiseldiod för allmänna ändamål. * Max spänning: 1000V * Max ström: 3A * Max stötström: 200A * Framspänning: 1.0V
1 - 3.80
10 - 3.42
25 - 2.85
100 - 2.28
  BAV70 SOT-23 70V 250mA Dual
Dubbel diod i ytmonterad SOT-23-kapsel. De två dioderna är anslutna katod till katod med gemensam anod på ben 3. * Max spänning: 70V * Max ström: 250mA * Max stötström: 450mA * Framspänning: 0.715 - 1.25V
1 - 0.75
10 - 0.68
25 - 0.56
100 - 0.45
  BZX84C6V8 SOT-23 6.8V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N5817 DO-41 20V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
100 - 3.22
  BAT85 DO-35 30V 200mA
1 - 2.88
10 - 2.59
25 - 2.16
  BAS116 SOT23-3 75V 215mA low-leak
Småsignalsdiod i ytmonterat SOT23-3-kapsel. Dioden har extremt låg läckström (3pA) och snabb switchtid (0.8uS). * Max spänning: 75V * Max ström: 215mA * Max stötström: 500mA * Framspänning: 0.9 - 1.25V
1 - 1.05
10 - 0.95
25 - 0.79
100 - 0.63
  BZX55C13V DO-35 13V 500mW
13V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX55C13V.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAW27 DO-35 75V 200mA
Ultrasnabb kiseldiod för switchning. 6ns switchtid, 1.25V spänningsfall.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  RB411D SOT-346 40V 500mA
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50