Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏101)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏51)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C3V9 DO-35 3.9V 500mW
3.9V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C15V DO-35 15V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  2W06 WOB 600V 2A
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. * Max spänning: 600VDC (420VAC RMS) * Max ström: 2A * Max stötström: 60A * Kapsel: WOB (ø9.6mm)
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BB405B DO-35 30V 20mA
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.75ohm * Kapacitansområde: 1V = 18pF, 3V = 11pF, 28V = 1.8-2,2pF
1 - 9.00
10 - 7.20
100 - 5.40
  BZX84C3V0 SOT-23 3.0V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX55C39V DO-35 39V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  P6KE51A DO-15 51V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 51V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 51V * Standoffspänning: 43.6V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE51A
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65
  1N4001 DO-41 50V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 50V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  1N5402 DO-201 200V 3A
Hålmonterad likriktardiod typ 1N5402.
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
  BZX84C9V1 SOT-23 9.1V 300mW
9.1V ytmonterad zenerdiod.
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  P6KE68CA DO-15 68V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 68V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 68V * Standoffspänning: 58.1V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE68CA
6.20