Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏17)
Germanium (‏4)
LED (‏101)
Kapacitans (‏10)
PIN (‏2)
Kisel (‏49)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C3V9 DO-35 3.9V 500mW
3.9V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C5V1 DO-35 5.1V 500mW
5.1V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  LL4148 miniMELF 75V 300mA
1 - 0.80
10 - 0.72
25 - 0.60
100 - 0.48
  BAS32L SOD80C 75V 200mA switchdiod
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
  KBPC810 D-72 Brygga 8A 1000V
Diodbrygga för helvågslikriktning av växelspänning.
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
1000 - 6.75
  UF4007 DO-41 1000V 1A ultra-fast
1 - 2.75
10 - 2.48
25 - 2.06
100 - 1.65
  STPS2045CT TO-220 45V 10A Dual
1 - 20.00
10 - 18.00
25 - 15.00
  10A03 R-6 200V 10A
1 - 11.30
10 - 10.17
25 - 8.47
  BAT43 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  USBLC6-2SC6 SOT-23-6 6V transientskydd
ESD-skydd med låg kapacitans. Lämplig för skydd av USB, Ethernet och andra höghastighetssignaler.
1 - 9.00
10 - 8.10
25 - 6.75
  NUP2105LT1G SOT23-3 TVS-diod
Transientskydd med två dubbelriktade TVS-dioder. Avsedd för skydd av CAN-bus. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 26.2 - 32V * Standoffspänning: 24V * Max effekt: 350W x 2
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63
  BB814 SOT-23 18V 20-43pF dubbel
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. BB814 består av två matchade dioder med gemensam katod.   * Max spänning: 18V * Max ström: 50mA * Serieresistans: 0.18ohm * Kapacitansområde: 20 - 43pF (2V - 8V)
5.00