Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

*Arduino (.org) (‏38)
Lådor (‏6)
Start-kit (‏14)
*Genuino (‏2)
Processorkort (‏31)
Tinker Kit (‏33)
Prototypkort (‏10)
Trådlöst (‏7)
LCD (‏17)
RFDuino/Simblee (‏10)
Övrigt (‏3)
Litteratur (‏32)
Shields (‏75)

Produkturval

  Power Driver Shield Kit
Shield för PWM-styrning av stora strömmar. Shielden har 6st IRFP30N06 FET-transistorer som klarar att switcha laster upp till runt 60V / 20A. Extern spänningsmatning via 24-polig ATX-kontakt. Enkel anslutning för utgångar via skruvterminaler. Shielden levereras omonterad, så man kan själv välja om man vill använda ATX-kontakt / skruvterminaler eller andra kontaktdon.
209.00
  LoL Shield 3mm vit (byggsats)
LOL-shielden är en 14x9 LED-matris för Arduino. Alla 126 lysdioderna går att styra individuellt och finns att köpa i fyra olika färger. Observera att denna artikel är en byggsats och måste monteras ihop innan den går att använda! För en färdigbyggd modul. * 126 individuellt adresserbara lysdioder * Varje lysdiod har en intensitet av 5000mcd * Färdiga bibliotek för Arduino finns att ladda ner * Finns att köpa i fyra olika färger: röd, grön, blå och vit * Finns både som byggsats och färdigmonterad.
129.00
  EKG/EMG Shield
Arduinoshield för anslutning av passiva elektroder för mätning av biometriska signaler. Shielden innehåller komponenter för att skapa stabila referensspänningar, instrumentförstärkare och högpass-/bandpass-filter som tillsammans ger en tydlig och brusfri signal från elektroderna. Kan användas för att mäta muskelaktivitet, hjärtrytm och igenkänning samt analys av mänsklig rörelse. Shielden levereras färdigmonterad och kalibrerad. OBS: Denna produkt är inte en medicinsk utrustning, och är inte avsedd för att ställa medicinska diagnoser eller utföra behandlingar. Den är endast avsedd för teknisk utbildnings- och experimentverksamhet.
199.00
  TinkerKit LED-modul 10mm grön
Lysdiodsmodul för TinkerKit. Lysdioden används som en utgång och lyser när den får signal från Arduino med digitalWrite() eller analogWrite(). Ett motstånd sitter monterat på modulen för att ge rätt strömstyrka till lysdioden.
59.00
  TinkerKit Skjutpotentiometer
Skjutpotentiometern är en enkel sensor att använda för att mata in värden till Arduino. När man rör spaken fram och tillbaka ändras spänningen på utgången mellan 0 och 5V. Signalen läses in som ett värde mellan 0 och 1023 via en analog ingång på Arduino.
86.00
  TinkerKit Tryckknapp
Tryckknappen är den kanske enklaste sensorn, men är väldigt användbar. När man trycker på knappen sluts kretsen och utgången växlar till 5V (värde 1023). När man släpper knappen återgår utgången till sitt normalläge, 0V (värde 0).
45.00
  Electric Imp shield
Electric Imp är en mikrokontroller speciellt utvecklad för trådlösa anslutningar via WiFi och ger ett enkelt sätt att ansluta till Internet. För att använda shielden behövs även Electric Imp utvecklingskortet som säljs separat (art.nr. 41011038). Shielden ansluter till Electric Imp via UART (pin 5 och 7) och till Arduinons UART (pin 8 och 9). Eftersom Electric Imp kan dra upp till 400mA på 3.3V-linan har shielden en egen regulator som matas via Arduinons 5V.
209.00
  Light Blue Bean+
The LightBlue Bean+ is a low energy Bluetooth Arduino microcontroller that is programmed wirelessly and is perfect for your smartphone controlled projects! With Bean, you can program wirelessly from any of your devices. Using Bluetooth 4.0, this Arduino-compatible board is a serial protocol that allows the LBM313 Bluetooth Low Energy module and Atmega328p to communicate both messages from the client (OS X, iOS, etc.) to the Arduino. As well as send special commands to the LBM313 to do things like read the temperature sensor and set the LED. In other words, this tiny little bean can handle anything from opening your combination lock with your phone to reminding you to pick up Almond milk from the grocery store, to turning your fan on automatically when you get too hot. The folks over at Punch Through Design have made it easy to wirelessly program The LightBlue Bean+ from your iOS (iPhone/iPad), Android phone/tablet, Mac or PC! Check out a few example projects here! Bean+ comes with a LiPo battery and charges just like any other micro-USB device. If you need more capacity, simply solder on your own LiPo as a replacement. Bean+ operates at either 3.3 or 5 volts, so it can talk to all your favorite peripherals. You wont have to limit which parts you can use because of incompatible operating voltages. Additionally, with a new RF amplifier, the Bean+ can communicate with other Bean+'s from up to 400 meters (1,300 ft) under ideal conditions, or 250 meters (820 ft) to your smartphone. Built in Features Include: 3-axis accelerometer Temperature sensor RGB LED 3.7V 600mAh LiPo battery ATmega 328p @ 8 MHz clock speed 16 digital I/O pins, 6 analog pins Bluetooth LE Peripheral (not Central-capable) Wireless programming 2 built-in Grove ports for easy and quick component connection Support on OS X, iOS, Windows 8+! Not supported by Windows 7 For more information check out Bean Talk, the LightBlue forums! Find guides, documentation, and examples here. Ask questions about Arduino & Bluetooth, and share your projects here. Note: Battery is included!
599.00