Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

*Arduino (.org) (‏38)
Lådor (‏6)
Start-kit (‏14)
*Genuino (‏2)
Processorkort (‏31)
Tinker Kit (‏33)
Prototypkort (‏10)
Trådlöst (‏7)
LCD (‏17)
RFDuino/Simblee (‏10)
Övrigt (‏3)
Litteratur (‏32)
Shields (‏76)

Produkturval

  Electric Imp Shield (utgående)
If you aren't familiar with the Electric Imp, it essentially provides an easy, integrated way to connect almost any hardware device both to other devices and to internet services. It's more than just a WiFi card, or even a WiFi module with processing built in - it's an integrated platform that deals with the drudgery of connectivity, allowing you to concentrate on the application instead of the mechanics. Of course, if you're developing for it you'll need a way to get in there and poke around. The Electric Imp Shield allows you to connect your Arduino project to the internet through your home WiFi network. This way, your Arduino can take advantage of the Imp Cloud service and connect to HTTP APIs. The Shield connects one of the imp's UARTs (Imp pins 5 and 7) to either the Arduino hardware UART or a software serial on pins 8 and 9. It defaults to the software serial, but there are jumpers on the bottom side to set it to the hardware serial. A couple imp pins (8 & 9) are also connected to LEDs. They can be disconnected via jumpers on the bottom, if you'd like. Because the Electric Imp can draw up to 400mA on the 3.3V line, this shield has its own voltage regulator which is fed from the 5V Arduino line. Most Arduino compatible boards should be able to handle this amount of draw but beware that some clones that use less robust VREGs could see trouble
209.00
  PogoBed kit för shieldutveckling
Utvecklingsplattform för Arduino Shields med PogoPins. Plattformen gör att man kan testa shields utan att man behöver löda stift till den. Perfekt att ha tillgänglig om man ska utveckla shields eller bara vill ha en smidig testbänk för sina shields. Produkten innehåller allt som behövs för att montera ihop testbänken. Innehåll: * Pogobed mönsterkort * Pogobed monteringsdetaljer * 30x PogoPins * 6x plastdistanser * 12x metalldistanser * 6x 1/4" 4-40 skruv * 2x 3/4" 4-40 skruv * 1x 10kohm motstånd * 1x 40-pol stiftlist * 1x grön lysdiod * 1x tryckknapp
529.00
  RedBoard
The RedBoard combines the simplicity of the UNO's Optiboot bootloader (which is used in the Pro series), the stability of the FTDI (which we all missed after the Duemilanove was discontinued) and the R3 shield compatibility of the latest Arduino UNO R3. The RedBoard can be programmed over a USB Mini-B cable using the Arduino IDE: Just plug in the board, select "Arduino UNO" from the board menu and you're ready to upload code. RedBoard has all of the hardware peripherals you know and love: 14 Digital I/O pins with 6 PWM pins, 6 Analog Inputs, UART, SPI and external interrupts. We've also broken out the SDA, SCL and IOREF pins that showed up on the UNO R3, so the RedBoard will be compatible with future shields. You can power the RedBoard over USB or through the barrel jack. The on-board power regulator can handle anything from 7 to 15VDC. Check out the related items below for a compatible wall-wart power supply. Features: ATmega328 microcontroller with Optiboot (UNO) Bootloader USB Programming Facilitated by the Ubiquitous FTDI FT232RL Input voltage - 7-15V 14 Digital I/O Pins (6 PWM outputs) 6 Analog Inputs 32k Flash Memory 16Mhz Clock Speed All SMD Construction R3 Shield Compatible Red PCB!
269.00
  Motor & Power Shield (byggsats)
Arduino motor & power shield låter dig styra reläer, solenoider, DC- och stegmotorer. Funktioner: 2 kanaler Ställbar mellan intern(Vin) eller extern strömförsörjning Baserad på L298P dubbel fullbrygga Nedladdningsbar exempelsketch Stackbar design Specifikationer: Max 2.5A 50V utgångslast Valbara GPIOs för att fungera bra med stackade shields Dimensioner: 68 x 53mm
199.00
  LCD Key Shield
Shield för UNO-kompatibla kort med 16x2 LCD, 5-vägs minijoystick och rotationsenkoder. Kortet bryter även ut alla lediga GPIOs (D11-13 och A1-A5) till stiftlister.
129.00
  TinkerKit LED-modul 10mm blå
Lysdiodsmodul för TinkerKit. Lysdioden används som en utgång och lyser när den får signal från Arduino med digitalWrite() eller analogWrite(). Ett motstånd sitter monterat på modulen för att ge rätt strömstyrka till lysdioden.
72.00
  Inventor Electronic Kit
Makeblock Inventor Electronic kit är en moulär plattform för snabbt prototypbygg. Kitet innehåller 12 sensorer och motorer, alla med färgkodade kontakter för att göra kabeldragningen så enkel som det bara går. För mer kontroll utan kodning, använd Bluetooth-modulen (dual mode 2.0 och 4.0) och ladda ner Makeblocks app. Alla modulerna kommer med Arduino bibliotek för snabb programmering. Förutom Arduino programmering stöder detta kit även grafiska programmerings språk som MIT Scratch och Ardublock, dessa språk är perfekt för att lära barn att interagera mellan mjuk- och hårdvara. Innehåll: * 1x9g Micro Servo * 1xME Orion * 1xME Utraljuds sensor * 1xME light and Grayscale sensor * 1xME PIR sensor * 1xME Ljud sensor * 1xME Temperatur sensor * 1xME 7-segment display * 1xME Joystick * 1xME Potentiometer * 1xME RJ25 Adapter * 1xME Bluetooth modul * 1xME RGB LED * 1xME 130DC motor * 4x6P6C RJ25-kabel 0,2m * 2x6P6c RJ25-kabel 0,35m * 1x6P6C RJ25-kabel 0,5m * 1xUSB Typ A hane till micro-B kabel * 1xBatterihållare för 6xAA-batterier
1 590.00
  Voice and speaker shield
Shield för Arduino med mikrofon och högtalare samt förstärkare för båda. Mikrofonen har valbar förstärkning och högtalarutgången kan ställas mellan den kortmonterade summern och en extern högtalare.
209.00