Accelerationsgivare

Visar 1 till 13 av 13 produkter
Sortering
 
 • 6 Degrees of Freedom - LSM6DS3 Breakout

    6 Degrees of Freedom - LSM6DS3 Breakout
  Kombinerad accelerometer och gyroskop med inbyggd 8kB FIFO-buffer. LSM6DS3 kan användas för att känna av rörelse, lutning, stötar och även temperatur. Tack vare sin stora buffer kan processorn avlastas genom att göra färre läsningar från sensorn. Kommunikationen sker via I2C eller SPI och matningsspänning samt signalnivåer är för 3.3V. * Strömförbrukning: 0.9mA i normalläge, 1.25mA i höghastighetsläge * Känslighet (accelerometer): ±2, ±4, ±8, ±16g * Känslighet (gyroskop): ±125, ±245, ±500, ±1000, ±2000dps * Matningsspänning: 1.7 - 3.6V
  Art.nr: 41013994
  I lager: 10 
  249.00

 • 9 Degrees of Freedom - LSM9DS1 Breakout

    9 Degrees of Freedom - LSM9DS1 Breakout
  Komplett IMU (inertial measurement unit) för avkänning av riktning och rörelse i alla tre dimensioner. Modulen är uppbyggd kring LSM9DS1 som innehåller en 3-axels accelerometer, magnetometer och gyroskop. Kretsen kommunicerar via SPI eller I2C och fungerar med 3.3V spänningsnivåer. * Känslighet accelerometer: ±2 / ±4 / ±8 / ±16g * Känslighet magnetometer: ±4 / ±8 / ±12 / ±16 gauss * Känslighet magnetometer: ±245 / ±500 / ±2000dps * Matningsspänning: 3.3V * Gränssnitt: SPI / I2C
  Art.nr: 41013963
  I lager: 3 
  279.00

 • ADXL337 Accelerometer 3-axel ±3g

    ADXL337 Accelerometer 3-axel ±3g
  Kompakt adapterkort med en ADXL337 3-axels accelerometer. Accelerometern känner av rörelser upp till 3g i tre riktningar. * Matningsspänning: 1.8 - 3.6V * Strömförbrukning: 300uA * Max acceleration: ±3g * Utgångar: 3x analoga utgångar (X, Y, Z)
  Art.nr: 41013066
  I lager: 4 
  109.00

 • ADXL345 accelerometer 3-axel monterad på kort

    ADXL345 accelerometer 3-axel monterad på kort
  ADXL345 är en liten, strömsnål accelerometer med 13-bitars uplösning som känner av rörelse i tre riktningar. Sensorn har ett maximalt utslag vid ±16g och känner av rörelser ner till 0.04g. Ett flertal extrafunktioner finns att tillgå via de två interrupt-utgångarna, t.ex. kan sensorn känna av aktivitet/inaktivitet, känna av knackningar (single-tap, double-tap) samt känna av om sensorn befinner sig i fritt fall. Kommunikationen mot accelerometern sker via I2C eller SPI. * Dimensioner: 20.5 x 15.3 x 3.3mm * Matningsspänning: 3 - 5VDC * Strömförbrukning: 40uA (vid avläsning), 0.1uA (i viloläge) * Gränssnitt: I2C, SPI
  Art.nr: 41016234
  Tillfälligt slut
  59.00

 • ADXL377 Accelerometer 3-axel ±200g

    ADXL377 Accelerometer 3-axel ±200g
  Kompakt adapterkort med en ADXL337 3-axels accelerometer. Accelerometern känner av rörelser upp till 200g i tre riktningar. * Matningsspänning: 1.8 - 3.6V * Strömförbrukning: 300uA * Max acceleration: ±200g * Utgångar: 3x analoga utgångar (X, Y, Z)
  Art.nr: 41013067
  I lager: 3 
  249.00

 • DE-11 buffered +/-2g accelerometer

    DE-11 buffered +/-2g accelerometer
  Modul med 2-axlars accelerationssensor, +/-2g. Buffrad analog utgång som enkelt kan anslutas till analog ingång på en mikroprocessor. OBS. Pin-out i databladet är annorlunda än den modell som levereras (se bild). Övriga tekniska data är identiska.
  Art.nr: 41002461
  I lager: 3 
  319.00

 • IMU Digital Combo Board - 6 DOF ITG3200/ADXL345

    IMU Digital Combo Board - 6 DOF ITG3200/ADXL345
  Kort med sensorer för mätning av rörelse och position. Kortet har en ADXL345 accelerometer och ett ITG-3200 gyroskop. Sensorerna kommunicerar via I2C och en interrupt-pin finns att tillgå från respektive sensor. * Matningsspänning: 3.3V
  Art.nr: 41009998
  I lager: 2 
  429.00

 • MPU-6050 accelerometer 3-axel monterad på kort

    MPU-6050 accelerometer 3-axel monterad på kort
  MPU-6050 är en kombinerad sensor med en 3-axels accelerometer, ett 3-axels gyroskop samt en processor som behandlar rådatan till rörelse- och positioneringsinformation. Tack vare rörelseprocessorn kan man förutom rådatan från sensorerna även få ut ett antal kombinerade dataset som underlättar användning i olika applikationer. Modulen kommunicerar via I2C och har en utgång för interrupt. * Dimensioner: 20.5 x 15.8 x 3.4mm * Matningsspänning: 3 - 5V * Mätområde (accelerometer): ±2, ±4, ±8, ±16g * Mätområde (gyroskop): ±250, ±500, ±1000, ±2000°/s
  Art.nr: 41016233
  Tillfälligt slut
  49.00

 • MPU6050 accelerometer och gyroskop 3-axel UEXT

    MPU6050 accelerometer och gyroskop 3-axel UEXT
  MPU-6050 är en kombinerad sensor med en 3-axels accelerometer och ett 3-axels gyroskop. Sensorn kan användas för att känna av rörelse och position. MPU-6050 kommunicerar via I2C och har en UEXT-anslutning.
  Art.nr: 41013621
  I lager: 6 
  159.00

 • Redbot accelerometer

    Redbot accelerometer
  Accelerometer avsedd för användning tillsammans med RedBot. Sensorn används för att känna av rörelse och vibrationer och fungerar genom att mäta accelerationskrafter i X-, Y- och Z-led. Kortet är utformat för att passa direkt i RedBot Mainboard.
  Art.nr: 41012628
  I lager: 2 
  109.00

 • Triple Axis Accelerometer & Gyro Breakout - MPU-6050

    Triple Axis Accelerometer & Gyro Breakout - MPU-6050
  The MPU-6050 is a serious little piece of motion processing tech! By combining a 3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer on the same silicon die together with an onboard Digital Motion Processor (DMP) capable of processing complex 9-axis MotionFusion algorithms, the MPU-6050 does away with the cross-axis alignment problems that can creep up on discrete parts. Our breakout board for the MPU-6050 makes this tiny QFN package easy to work into your project. Every pin you need to get up and running is broken out to 0.1" headers, including the auxiliary master I2C bus which allows the MPU-6050 to access external magnetometers and other sensors. Features: I2C Digital-output of 6 or 9-axis MotionFusion data in rotation matrix, quaternion, Euler Angle, or raw data format Input Voltage: 2.3 - 3.4V Selectable Solder Jumpers on CLK, FSYNC and AD0 Tri-Axis angular rate sensor (gyro) with a sensitivity up to 131 LSBs/dps and a full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000dps Tri-Axis accelerometer with a programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g and ±16g Digital Motion Processing (DMP) engine offloads complex MotionFusion, sensor timing synchronization and gesture detection Embedded algorithms for run-time bias and compass calibration. No user intervention required Digital-output temperature sensor Dimensions: 26x15mm
  Art.nr: 41010323
  I lager: 3 
  419.00

 • Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345

    Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
  ADXL345 3-axels accelerometer monterad på adapterkort för enkel användning i kopplingsdäck och experimentkort. ADXL345 är en liten, strömsnål accelerometer med 13-bitars uplösning som känner av rörelse i tre riktningar. Sensorn har ett maximalt utslag vid ±16g och känner av rörelser ner till 0.04g. Ett flertal extrafunktioner finns att tillgå via de två interrupt-utgångarna, t.ex. kan sensorn känna av aktivitet/inaktivitet, känna av knackningar (single-tap, double-tap) samt känna av om sensorn befinner sig i fritt fall. Kommunikationen mot accelerometern sker via I2C eller SPI. * Matningsspänning: 2 - 3.6VDC * Strömförbrukning: 40uA (vid avläsning), 0.1uA (i viloläge) * Gränssnitt: I2C, SPI
  Art.nr: 41009776
  I lager: 8 
  189.00

 • Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS331

    Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS331
  Adapterkort med en LIS331HH 3-axels accelerometer. Sensorn kommunicerar via I2C och SPI. Känsligheten kan ställas i ±6, ±12 eller ±24g och uppdateringsfrekvensen mellan 0.5 till 1000Hz. * Matningsspänning: 2.16 - 3.6V * Strömförbrukning: ~10uA * Känslighet: ±6, ±12, ±24g * Upplösning: 16-bit * Datahastighet: 0.5Hz - 1kHz
  Art.nr: 41010910
  I lager: 2 
  299.00