Din lokala elektronikbutik - på ditt skrivbord

Visar 49 till 60 av 60 produkter
Sortering
 
  RedBoard - PTH Kit
Bygg din egen Arduinoklon "RedBoard"! Denna byggsatsen innehåller alla komponenter samt kort för att bygga ett Arduinokompatibelt utvecklingskort med en ATMega328 mikrokontroller. Mikrokontrollern levereras förprogrammerad med Arduinos bootloader, så det är bara att ansluta en FTDI-kabel eller liknande och ladda upp kod. Kortet kan spänningsmatas via FTDI-anslutningen eller via DC-uttaget (6 - 15VDC). Observera att det krävs en extern programmerare för att ladda upp kod till kortet, passande programmerare finns under relaterade produkter.
269.00
  RFID Evaluation Shield - 13.56MHz
This board is an evaluation platform for the SM130 RFID module. It includes an XBee header, PCB trace antenna, and has the layout to be used as a shield for an Arduino. There is a small prototyping area as well. This board can also be used as an antenna to the SM130 RFID module. Be sure to check the schematic for information on the connections. This board comes populated with the switches, resistors and LEDs, but does not include the RFID module, XBee or Arduino board. Note: The images for this product show the old version of this board. The silkscreen in the image is incorrect but the boards we are now selling have the corrected silk. Refer to the schematic for correct pin assignments. Here is how it should read: D7 -> RFID RX D8 -> RFID TX D9 -> XBee TX D10 -> XBee RX
209.00
  RN-XV WiFly modul
The RN-XV module by Roving Networks is a certified Wi-Fi solution especially designed for customer who want to migrate their existing 802.15.4 architecture to a standard TCP/IP based platform without having to redesign their existing hardware. In other words, if your project is set up for XBee and you want to move it to a standard WiFi network, you can drop this in the same socket without any other new hardware. The RN-XV module is based upon Roving Networks' robust RN-171 Wi-Fi module and incorporates 802.11 b/g radio, 32 bit processor, TCP/IP stack, real-time clock, crypto accelerator, power management unit and analog sensor interface.The module is pre-loaded with Roving firmware to simplify integration and minimize development time of your application. In the simplest configuration, the hardware only requires four connections (PWR, TX, RX and GND) to create a wireless data connection. Features: Based on common 802.15.4 footprint Ultra low power: 4uA sleep mode, 38mA active Onboard TCP/IP stack includes DHCP, UDP, DNS, ARP, ICMP, HTTP client, FTP client and TCP Firmware configurable transmit power: 0dBm to 12dBm Hardware interfaces:TTL UART Host data rate up to 464Kbps over UART Supports Adhoc and infrastructure networking 8 general purpose digital I/O 3 analog sensor inputs Real-time clock for time-stamping, auto-sleep, and auto-wakeup modes Accepts 3.3VDC regulated power supply
369.00
  RPI-1031 Tilt-a-Whirl Breakout
RPI-1031 rörelsesensor för avkänning i fyra riktningar, framåt, bakåt, vänster eller höger, monterad på adapterkort. Sensorn består av en mekanisk avkänning bestående av en liten metallkula, som när man lutar sensorn ger en 2-bitars digital signal beroende på vilken riktning man lutar den åt. Arbetsspänning: 3.3 - 5V
69.00
  SD Sniffer
SD Sniffer är ett kort för att fånga upp trafiken mellan ett SD-kort och läsare. Användbart när man vill felsöka eller lära sig mer om dataöverföringen för SD-kort.
109.00
  Sparkfun Tinker Kit
The SparkFun Tinker Kit (STK) is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The STK is our newest version of the former SparkFun Mini Inventors Kit, blended with elements of our educator MESA kit. Each SparkFun Tinker Kit includes everything you need to complete 11 circuits that will teach you how to blink an LED, read sensors, drive servos, and more. You dont need any previous programming or electronics experience to use this kit. The online STK Experiment Guide (in the Documents section below) contains step-by-step instructions of how to connect each circuit with the included parts. Full example code is provided and explained, and even includes troubleshooting tips in case something goes wrong. The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up. This miniature version of the SIK will help prove that anyone can (and should) play around with cutting-edge electronics in a fun and playful way while not breaking the bank. Circuit Examples: Circuit 1: Blinking an LED Circuit 2: Reading a Potentiometer Circuit 3: Driving an RGB LED Circuit 4: Driving Multiple LEDs Circuit 5: Reading a Button Press Circuit 6: Reading a Photoresistor Circuit 7: Reading a Temperature Sensor Circuit 8: Using a Servo Motor Circuit 9: Driving a Motor with an H-Bridge Circuit 10: Controlling a Motor with Inputs Circuit 11: Reading Serial Data Kit includes: SparkFun RedBoard Breadboard - Self-Adhesive (White) Servo Sub-Micro Size Hobby Gearmotor 200 RPM (Pair) Temperature Sensor TMP36 Mini Photocell SparkFun USB Mini-B Cable 6 Foot Jumper Wires 7" M/M 30 AWG (30 Pack) LED RGB Clear Common Cathode Red, Blue, Yellow, and Green LEDs 10K Trimpot Momentary Pushbutton Switch 12mm H-Bridge Motor Driver 1A Battery Holder - 4xAA to Barrel Jack Connector 330 and 10K Resistors
599.00
  Strömförsörjning för kopplingsdäck 3.3 / 5V 500mA USB
En praktisk liten strömförsörjningsmodul för t.ex. kopplingsdäck. Spänningsmatas via en vanlig USB-port. Utgångarna är strömskyddade med PTC-motstånd som begränsar strömmen till 500mA för att skydda USB-porten. Utgångarna är placerade så att man kan få ut antingen 3.3V eller 5V till de längsgående bussarna på kopplingsdäcket eller om man monterar kortet i vinkel (se bild) få ut båda spänningarna. Observera att utgångarna kortsluts om båda placeras på samma rad!
109.00
  TransmogriShield
Shield för att konvertera SPI- och I2C-portarna på Leonardo till det klassiska formatet som finns på Uno. Gör att man kan använda shields för Arduino Uno på Leonardo. Kortet har även en liten yta för experimentuppkopplingar, så det är ett bra prototypkort för Leonardo, även om man inte behöver flytta SPI- och I2C-portarna.
159.00
  Venus GPS med SMA-kontakt
GPS-modul uppbyggd kring Venus634FLPx. Modulen har hög känslighet och mycket hög uppdateringsfrekvens, vilket gör den väl lämpad för positionsspårning. Ett externt flashminne kan anslutas för att ge möjligheter till loggning. Modulen ger ifrån sig seriell data som följer standarderna NMEA-0183 och SkyTraq. Överföringshastigheten kan ställas från 9600 till 115200bps. Modulen har anslutning för antenn med SMA-kontakt, inbyggd RTC och spänningsregulator. * Stöder externt flashminne via SPI * Stöder SBAS (WAAS / EGNOS) * 67mW effekt * Innehåller LNA, SAW-filter, TCXO, RTC-kristall och 3.3V spänningsregulator * Plats för anslutning av batteri- eller supercap-backup * Uppdateringsfrekvens: 20Hz * Känslighet: -165dBm * Noggrannhet: 2.5m * Dimensioner: 29.21 x 17.78mm * Matningsspänning: 2.7 - 3.3V
529.00
  WiFly Shield
Shield för att ge 802.11b/g WIFI-anslutning till Arduinokort. Innehåller RN-131C WIFI-modul samt samt en SC16IS750 SPI-UART-brygga för att öka överföringshastigheten samt frigöra Arduinons UART för andra ändamål. På kortet finns även ett utrymme för experimentuppkopplingar. Shielden innehåller en 3.3V-regulator och kommunikationen mot Arduino sker via SPI (D10-D13). Köp till stackningsbara hylslister eller stiftlister.
739.00
  WiiChuck adapter
WiiChuck adaptern är ett adapterkort för att ansluta en Nintendo Wii nunchuck till exempelvis breadboard eller arduino. Adaptern ger tillgång till alla fyra ledarna utan att man behöver klippa kabeln. Nunchuck-kontrollern har en mängd häftiga saker man kan använda i diverse projekt, t.ex. en analog 2-axels joystick, två tryckknappar och en 3-axels accelerometer! Kontrollern kommunicerar över I2C, så det är väldigt enkelt att använda den.
29.00
  WS2801 Breakout med RGB LED
Breakout för WS2801 med RGB LED Kan kopplas i en kedja där varje WS2801 är individuellt adresserbar.
59.00
Sidor: 1 2 3 4 5