English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏39)

Produkturval

  1N4003 DO-41 200V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BAT42 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BAT18 SOT-23 35V 100mA
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BZX84C24V SOT-23 24V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  SB560 DO-201 60V 5A
1 - 7.09
10 - 6.38
25 - 5.32
100 - 4.25
  DF04S SDIP 400V 1A
1 - 4.59
10 - 4.13
25 - 3.44
100 - 2.75
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89
  1N4001 DO-41 50V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30