Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N5404 DO-201 400V 3A
Kiseldiod för allmänna ändamål. * Max spänning: 400V * Max ström: 3A * Max stötström: 200A * Framspänning: 1.2V
1 - 3.50
10 - 3.15
25 - 2.63
100 - 2.10
  KBPC608 D-72 800V 6A
Kraftig diodbrygga för likriktning av strömmar upp till 6A i D72-kapsel med monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 800V * Max ström: 6A * Max stötström: 125A * Spänningsfall (per diod): 1.2V * Frekvensområde: 40 - 1000Hz
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
  BZX84C3V0 SOT-23 3.0V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N6263 DO-35 60V 15mA
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63
  1N5908 CB-429 5V 5W zener/transientskydd
1 - 6.35
10 - 5.72
25 - 4.76
100 - 3.81
  MBRS540T3G SMC 40V 5A
1 - 4.91
10 - 4.42
25 - 3.68
  S5DC DO-214 200V 5A
1 - 6.40
10 - 5.76
25 - 4.80
  6A2-T R-6 200V 6A
1 - 9.80
10 - 8.82
25 - 7.35
100 - 5.88
  STTH102 DO-41 200V 1A ultra-fast
1 - 3.80
10 - 3.42
25 - 2.85
  10A03 R-6 200V 10A
1 - 11.30
10 - 10.17
25 - 8.47
  1N4148WS SOD-323 75V 150mA
Ytmonterad småsignalsdiod. Typ 1N4148.
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  P1000M P600 1000V 10A
Kraftig likriktardiod i hålmonterat utförande. Max 1000V, 10A.
1 - 7.48
10 - 6.73
25 - 5.61
100 - 4.49