Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏110)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏39)

Produkturval

  BZX55C3V9 DO-35 3.9V 500mW
3.9V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C10V DO-35 10V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C12V DO-35 12V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX84C3V3 SOT-23 3.3V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C24V SOT-23 24V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BAT43 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  1N4744A DO-41 15V 1W
1 - 5.00
25 - 3.75
100 - 3.00
  MUR1560G TO-220 600V 15A
Ultrasnabb diod i TO-220 kapsel Max ström: 15A Max spänning: 600V
1 - 21.00
10 - 17.85
  P1000M P600 1000V 10A
1 - 7.48
10 - 6.73
25 - 5.61
100 - 4.49