English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C20V DO-35 20V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAV99W SOT-323 70V 200mA dubbel
1 - 0.65
10 - 0.59
25 - 0.49
100 - 0.39
  KBPC608 D-72 800V 6A
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
  BAT54 SOT-23 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX84C15V SOT-23 15V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N5908 CB-429 5V 5W zener/transientskydd
1 - 6.35
10 - 5.72
25 - 4.76
100 - 3.81
  UF4003 DO-204 200V 1A ultra-fast
1 - 2.70
10 - 2.43
25 - 2.03
100 - 1.62
  1N4001 DO-41 50V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30