English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏45)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C12V DO-35 12V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BB405B DO-35 30V 20mA
1 - 9.00
10 - 7.20
100 - 5.40
  BZX55C6V2 DO-35 6.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAV99W SOT-323 70V 200mA dubbel
1 - 0.65
10 - 0.59
25 - 0.49
100 - 0.39
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BZX84C2V4 SOT-23 2.4V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  MUR160 DO-41 600V 1A ultra-fast
1 - 4.80
10 - 4.32
25 - 3.60
100 - 2.88
  BZX85C8V2 8.2V 1.3W DO-41
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89