English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏117)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C15V DO-35 15V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX84C4V7 SOT-23 4.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C5V6 SOT-23 5.6V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C12V SOT-23 12V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  UF5407 DO-41 800V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  MUR1560G TO-220 600V 15A
1 - 21.00
10 - 17.85
  GBPC-3506 GBPC 600V 35A
1 - 26.25
10 - 23.63
25 - 19.69
100 - 15.75