Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N4007 DO-41 1000V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 1000V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  1N4003 DO-41 200V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 200V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BZX55C8V2 DO-35 8.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAV99W SOT-323 70V 200mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-323-kapsel. Komponenten innehåller två sammankopplade dioder i en kapsel. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 2A * Framspänning: 0.855V (10mA) - 1.0V (50mA)
1 - 0.65
10 - 0.59
25 - 0.49
100 - 0.39
  FED16HT TO-220 500V 16A Dual
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  BAT54S SOT-23 30V 200mA Dual
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX84C6V8 SOT-23 6.8V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  STPS2045CT TO-220 45V 10A Dual
1 - 20.00
10 - 18.00
25 - 15.00
  MUR3060PTOS TO-218 600V 15A
1 - 65.00
10 - 58.50
  MBR20100 TO-220 100V 20A dual
1 - 9.63
10 - 8.66
25 - 7.22
  1N4746A DO-41 18V 1W
18V zenerdiod typ 1N4746A.
1 - 4.00
25 - 3.00
100 - 2.40
  1N5353BG DO-201 16V 5W
1 - 5.25
10 - 4.73
25 - 3.94
100 - 3.15