English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏35)

Produkturval

  1N5408 DO-201 1000V 3A
1 - 3.80
10 - 3.42
25 - 2.85
100 - 2.28
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BZX84C2V7 SOT-23 2.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C4V7 SOT-23 4.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C10V SOT-23 10V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  SB540-E3/54 DO-201AD 40V 5A
1 - 6.25
10 - 5.63
25 - 4.69
100 - 3.75
  1N4744A DO-41 15V 1W
1 - 5.00
25 - 3.75
100 - 3.00
  1N4001 DO-41 50V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  MUR1560G TO-220 600V 15A
1 - 21.00
10 - 17.85