English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏11)
Germanium (‏2)
LED (‏117)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N4004 DO-41 400V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BZX55C10V DO-35 10V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  1N3595 DO-35 150V 200mA
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  BA592 SOD-323 35V 100mA Band switching diode
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
  1.5KE15CA DO-201 15V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  SB560 DO-201 60V 5A
1 - 7.09
10 - 6.38
25 - 5.32
100 - 4.25
  BZX85C8V2 8.2V 1.3W DO-41
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BAT43 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZT52H-C24 SOD-123F 24.2V 830mW
1 - 1.31
10 - 1.18
25 - 0.98
  P1000M P600 1000V 10A
1 - 7.48
10 - 6.73
25 - 5.61
100 - 4.49