Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏108)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
Ultrasnabb kiseldiod i hålmonterat utförande för bla. switchade nätdelar. * Max spänning: 100V * Max ström: 1A * Max stötström: 35A * Framspänning: 0.71 - 1.25V
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  1N5350B DO-201 13V 5W
1 - 4.38
10 - 3.94
25 - 3.28
100 - 2.63
  P6KE12CA DO-15 12V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 12V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 12V * Standoffspänning: 10.2V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE12CA
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65
  1N5363B DO-201 30V 5W
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
100 - 2.40
  BAS116 SOT23-3 75V 215mA low-leak
Småsignalsdiod i ytmonterat SOT23-3-kapsel. Dioden har extremt låg läckström (3pA) och snabb switchtid (0.8uS). * Max spänning: 75V * Max ström: 215mA * Max stötström: 500mA * Framspänning: 0.9 - 1.25V
1 - 1.05
10 - 0.95
25 - 0.79
100 - 0.63
  BZV55C4V7 SOD80 4.7V 500mW
1 - 1.00
25 - 0.75
100 - 0.60
  UF4003 DO-204 200V 1A ultra-fast
1 - 2.70
10 - 2.43
25 - 2.03
100 - 1.62
  B340B-13-F DO-214 40V 3A
1 - 5.66
10 - 5.09
25 - 4.24
  1N4001 DO-41 50V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 50V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BAW27 DO-35 75V 200mA
Ultrasnabb kiseldiod för switchning. 6ns switchtid, 1.25V spänningsfall.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  GBPC-3506 GBPC 600V 35A
Kraftig diodbrygga för likriktning med flatstiftsanslutningar och monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 600V * Max ström: 35A * Max stötström: 400A * Kapsel: GBPC
1 - 26.25
10 - 23.63
25 - 19.69
100 - 15.75