Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C4V7 DO-35 4.7V 500mW
4.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C6V8 DO-35 6.8V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N5408 DO-201 1000V 3A
Kiseldiod för allmänna ändamål. * Max spänning: 1000V * Max ström: 3A * Max stötström: 200A * Framspänning: 1.0V
1 - 3.80
10 - 3.42
25 - 2.85
100 - 2.28
  BZX55C4V3 DO-35 4.3V 500mW
4.3V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX84C4V7 SOT-23 4.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C18V SOT-23 18V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  NTE112 DO-35 5V 30mA
NTE112 är en ultrasnabb schottkydiod i DO-35-kapsel. Dioden är avsedd för UHF-mixers och andra ändamål där extremt korta switchtider krävs. Ekvivalent med 1N23
1 - 28.00
10 - 25.20
25 - 21.00
  P6KE51A DO-15 51V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 51V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 51V * Standoffspänning: 43.6V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE51A
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.7ohm * Kapacitansområde: 5 - 30pF (0.5 - 30V)
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91
  1N5352B DO-201 15V 5W
15V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX85C75.
1 - 4.38
10 - 3.94
25 - 3.28
100 - 2.63
  AA113 DO-7 60V 25mA germanium
Germaniumdiod av typ AA113 med extremt låg framspänning. Används inom signalkonditionering och som reservdel för vintageelektronik. * Max spänning: 60V * Max ström: 25mA * Framspänning: 0.25 - 1.1V
1 - 6.00
10 - 5.40
25 - 4.50
  P1000M P600 1000V 10A
Kraftig likriktardiod i hålmonterat utförande. Max 1000V, 10A.
1 - 7.48
10 - 6.73
25 - 5.61
100 - 4.49