English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏117)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N3595 DO-35 150V 200mA
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  LL4002G MELF 200V 1A
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  BZX84C3V6 SOT-23 3.6V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C10V SOT-23 10V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BY228 SOD-64 1500V 3A lavindiod
1 - 4.91
10 - 4.42
25 - 3.68
100 - 2.95
  SB560 DO-201 60V 5A
1 - 7.09
10 - 6.38
25 - 5.32
100 - 4.25
  1.5KE24CA DO-201 24V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91