English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏117)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏32)

Produkturval

  MBR1645CT TO-220AC 45V 16A dual
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
  LL4148 miniMELF 75V 300mA
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  LL4002G MELF 200V 1A
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  BZX84C3V9 SOT-23 3.9V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  MBR2545CTG TO-220 45V 30A
1 - 15.50
10 - 13.95
25 - 11.63
100 - 9.30
  P600S P600 1200V 6A
1 - 3.49
10 - 3.14
25 - 2.62
100 - 2.09
  BZX55C13V DO-35 13V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N4001 DO-41 50V 1A
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BAW27 DO-35 75V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90