Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏39)

Produkturval

  BZX55C6V8 DO-35 6.8V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAT54 SOT-23 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX84C3V0 SOT-23 3.0V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C8V2 SOT-23 8.2V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C10V SOT-23 10V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX85C8V2 8.2V 1.3W DO-41
Zenerdiod i DO-41 kapsel. Leder i backriktningen vid 8.2V.
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  UF4007 DO-41 1000V 1A ultra-fast
1 - 2.75
10 - 2.48
25 - 2.06
100 - 1.65
  1N4744A DO-41 15V 1W
1 - 5.00
25 - 3.75
100 - 3.00
  BZT52H-C24 SOD-123F 24.2V 830mW
1 - 1.31
10 - 1.18
25 - 0.98
  SB310G DO-201AD 100V 3A
Likriktarbrygga 100V 3A Storlek: 15x15mm Hål c-c: 10.5x10.5mm Bendiameter: ø0.76mm
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80