Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏4)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C2V7 DO-35 2.7V 500mW
2.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C5V1 DO-35 5.1V 500mW
5.1V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C7V5 DO-35 7.5V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAT54 SOT-23 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX84C10V SOT-23 10V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N5350B DO-201 13V 5W
1 - 4.38
10 - 3.94
25 - 3.28
100 - 2.63
  SB540-E3/54 DO-201AD 40V 5A
Schottkydiod i DO-201 kapsel. Max backspänning: 40V Framström: 5A Spänningsfall: 0.48V Max stötström: 250A
1 - 6.25
10 - 5.63
25 - 4.69
100 - 3.75
  RURG3060 TO-247 600V 30A
1 - 35.00
10 - 31.50
25 - 26.25
  GBPC-2504 GBPC-W 400V 25A
Kraftig diodbrygga för likriktning med stift för kretskortsmontage och monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 400V * Max ström: 25A * Max stötström: 300A * Kapsel: GBPC-W
1 - 33.00
10 - 29.70
  1N5352B DO-201 15V 5W
15V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX85C75.
1 - 4.38
10 - 3.94
25 - 3.28
100 - 2.63
  MUR1560G TO-220 600V 15A
Ultrasnabb diod i TO-220 kapsel Max ström: 15A Max spänning: 600V
1 - 21.00
10 - 17.85