Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏110)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C6V8 DO-35 6.8V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  2W06 WOB 600V 2A
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. * Max spänning: 600VDC (420VAC RMS) * Max ström: 2A * Max stötström: 60A * Kapsel: WOB (ø9.6mm)
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BB405B DO-35 30V 20mA
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.75ohm * Kapacitansområde: 1V = 18pF, 3V = 11pF, 28V = 1.8-2,2pF
1 - 9.00
10 - 7.20
100 - 5.40
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
Ultrasnabb kiseldiod i hålmonterat utförande för bla. switchade nätdelar. * Max spänning: 100V * Max ström: 1A * Max stötström: 35A * Framspänning: 0.71 - 1.25V
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  MURD620CT DPAK 200V 6A ultra-fast
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  BA482 DO-34 35V 100mA Band Switching diode
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
100 - 2.40
  UF4007 DO-41 1000V 1A ultra-fast
1 - 2.75
10 - 2.48
25 - 2.06
100 - 1.65
  BAS85 SOD-80 30V 200mA
1 - 1.52
10 - 1.36
25 - 1.14
100 - 0.91
  MUR3060WTG TO-247 600V 15A
1 - 62.00
10 - 55.80
25 - 46.50
  GBJ2510-F GBJ 1000V 25A brygga
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. Monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 1000V * Max ström: 25A * Max stötström: 350A * Kapsel: GBJ
29.00
  KBPC2504 400V 25A (restparti)
Kraftig diodbrygga för likriktning med flatstiftsanslutningar och monteringshål för kylfläns. * Max spänning: 400V * Max ström: 25A * Max stötström: 300A * Kapsel: GBPC
1 - 20.00
10 - 15.00
  MURD615CT DPAK 150V 6A ultra-fast dual
Ultrasnabb dubbel kiseldiod i ytmonterad DPAK-kapsel. Max 150V, 6A. 35ns återställningstid.
1 - 8.00
10 - 7.20
75 - 3.20