Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏39)

Produkturval

  BZX55C3V9 DO-35 3.9V 500mW
3.9V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C15V DO-35 15V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N3595 DO-35 150V 200mA
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  1N6263 DO-35 60V 15mA
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63
  1N914 DO-35 100V 200mA
Småsignalsdiod för allmänna ändamål. Snabb switchtid och hög pålitlighet.   * Max spänning: 100V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Framspänning: 1.0V
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
  1N5363B DO-201 30V 5W
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
100 - 2.40
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-23-kapsel. Komponenten innehåller två dioder anslutna med gemensam katod/anod. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Spänningsfall: 715mV (1mA) - 1.25V (150mA)
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89
  BZX55C13V DO-35 13V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAW27 DO-35 75V 200mA
High speed switch and general purpose use in computer and industrial applications
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90