Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏39)

Produkturval

  2W06 WOB 600V 2A
Diodbrygga för likriktning och polaritetsskydd. * Max spänning: 600VDC (420VAC RMS) * Max ström: 2A * Max stötström: 60A * Kapsel: WOB (ø9.6mm)
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MURD620CT DPAK 200V 6A ultra-fast
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  MBR2545CTG TO-220 45V 30A
1 - 15.50
10 - 13.95
25 - 11.63
100 - 9.30
  1.5KE27A DO-201 27V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  1N5349B DO-201 12V 5W
1 - 5.57
10 - 5.01
25 - 4.18
  BAP70 SOD-323 50V 100mA PIN-diod
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 0.66
  USBLC6-2SC6 SOT-23-6 6V transientskydd
ESD-skydd med låg kapacitans. Lämplig för skydd av USB, Ethernet och andra höghastighetssignaler.
1 - 9.00
10 - 8.10
25 - 6.75
  AA113 DO-7 60V 25mA germanium
Germaniumdiod av typ AA113 med extremt låg framspänning. Används inom signalkonditionering och som reservdel för vintageelektronik. * Max spänning: 60V * Max ström: 25mA * Framspänning: 0.25 - 1.1V
1 - 6.00
10 - 5.40
25 - 4.50
  1N4148WS SOD-323 75V 150mA
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  NUP2105LT1G TVS-diod SOT23-3
Transientskydd avsett för skydd av CAN-bus.
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63