English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C18V DO-35 18V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MUR110 DO-35 100V 1A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BAV70 SOT-23 70V 250mA Dual
1 - 0.75
10 - 0.68
25 - 0.56
100 - 0.45
  UF5402 DO-201 200V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  BZX84C5V6 SOT-23 5.6V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C18V SOT-23 18V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1.5KE27A DO-201 27V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BZX55C13V DO-35 13V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75