Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏110)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C2V7 DO-35 2.7V 500mW
2.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C4V7 DO-35 4.7V 500mW
4.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C7V5 DO-35 7.5V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAV70 SOT-23 70V 250mA Dual
Dubbel diod i ytmonterad SOT-23-kapsel. De två dioderna är anslutna katod till katod med gemensam anod på ben 3. * Max spänning: 70V * Max ström: 250mA * Max stötström: 450mA * Framspänning: 0.715 - 1.25V
1 - 0.75
10 - 0.68
25 - 0.56
100 - 0.45
  BZX84C18V SOT-23 18V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N914 DO-35 100V 200mA
Småsignalsdiod för allmänna ändamål. Snabb switchtid och hög pålitlighet.   * Max spänning: 100V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Framspänning: 1.0V
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
  BAS32L SOD80C 75V 200mA switchdiod
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
  BAS116 SOT23-3 75V 215mA low-leak
Småsignalsdiod i ytmonterat SOT23-3-kapsel. Dioden har extremt låg läckström (3pA) och snabb switchtid (0.8uS). * Max spänning: 75V * Max ström: 215mA * Max stötström: 500mA * Framspänning: 0.9 - 1.25V
1 - 1.05
10 - 0.95
25 - 0.79
100 - 0.63
  1N5368 DO-201 47V 5W
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
  BZX55C3V0 DO-35 3.0V 500mW
3.0V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N4001 DO-41 50V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 50V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  31DQ05 DO-201 50V 3.3A
Schottkydiod i hålmonterad DO-201-kapsel. 620mV spänningsfall vid 3A.
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00