English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏35)

Produkturval

  BZX55C5V6 DO-35 5.6V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BAT42 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZX55C20V DO-35 20V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  LL4002G MELF 200V 1A
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  BZX84C2V7 SOT-23 2.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BAT54SW SOT-323 30V 200mA Dual
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
  BAT85 DO-35 30V 200mA
1 - 2.88
10 - 2.59
25 - 2.16
  BB809 DO-41 30V 20mA
1 - 4.75
10 - 4.28
25 - 3.56
  BZX84C9V1 SOT-23 9.1V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75