Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N4004 DO-41 400V 1A
1A allmän likriktardiod. Blockerar upp till 400V i diodens backriktning.
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BZX55C3V3 DO-35 3.3V 500mW
3.3V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C5V6 DO-35 5.6V 500mW
5.6V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BB405B DO-35 30V 20mA
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.75ohm * Kapacitansområde: 1V = 18pF, 3V = 11pF, 28V = 1.8-2,2pF
1 - 9.00
10 - 7.20
100 - 5.40
  BZX55C9V1 DO-35 9.1V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C3V6 DO-35 3.6V 500mW
3.6V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.90
  1N5817 DO-41 20V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
100 - 3.22
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.7ohm * Kapacitansområde: 5 - 30pF (0.5 - 30V)
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91
  MUR3060WTG TO-247 600V 15A
1 - 62.00
10 - 55.80
25 - 46.50
  UF5404 DO-41 400V 3A ultra-fast
1 - 6.89
10 - 6.20
25 - 5.17
100 - 4.13
  1N5402 DO-201 200V 3A
Hålmonterad likriktardiod typ 1N5402.
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
  P6KE68CA DO-15 68V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 68V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 68V * Standoffspänning: 58.1V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE68CA
6.20