English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏117)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C5V6 DO-35 5.6V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C6V8 DO-35 6.8V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BB405B DO-35 30V 20mA
1 - 9.00
10 - 7.20
100 - 5.40
  LL4002G MELF 200V 1A
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20
  BZX84C3V9 SOT-23 3.9V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N914 DO-35 100V 200mA
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
  NTE112 DO-35 5V 30mA
1 - 28.00
10 - 25.20
25 - 21.00
  1.5KE27A DO-201 27V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  1N5349B DO-201 12V 5W
1 - 5.57
10 - 5.01
25 - 4.18