Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏11)
Lavin (‏2)
Transientskydd (‏14)
Germanium (‏4)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏32)

Produkturval

  BZX55C15V DO-35 15V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  1N5404 DO-201 400V 3A
Kiseldiod för allmänna ändamål. * Max spänning: 400V * Max ström: 3A * Max stötström: 200A * Framspänning: 1.2V
1 - 3.50
10 - 3.15
25 - 2.63
100 - 2.10
  MBR10100CT TO-220 100V 10A dual
1 - 9.00
10 - 8.10
25 - 6.75
100 - 5.40
  FEP16DT TO-220AB 200V 16A Dual
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  BAW62 DO-35 75V 300mA
Småsignalsdiod av kisel för allmänna ändamål. * Max spänning: 75V * Max ström: 300mA * Max stötström: 1A * Framspänning: 0.75 - 1.00V
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
  BZX84C8V2 SOT-23 8.2V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1.5KE15CA DO-201 15V 1500W spänningsskydd
Överspänningsskydd för 15V. 1500W effekttålighet. * Polaritet: Dubbelriktad * Breakdownspänning: 15V * Standoffspänning: 12.8V * Max effekt: 1500W * Arbetstemperatur: -50 till +175°C * Typ: 1.5KE15CA
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47
  BZX55C30V DO-35 30V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.90
  P6KE51A DO-15 51V 600W transientskydd
Överspänningsskydd för 51V. 600W effekttålighet. * Polaritet: Enkelriktad * Breakdownspänning: 51V * Standoffspänning: 43.6V * Max effekt: 600W * Arbetstemperatur: -50 till +150°C * Typ: P6KE51A
1 - 6.20
10 - 5.58
25 - 4.65
  BAV99 SOT-23 70V 125mA dubbel
Dubbel småsignalsdiod i ytmonterad SOT-23-kapsel. Komponenten innehåller två dioder anslutna med gemensam katod/anod. * Max spänning: 70V * Max ström: 200mA * Max stötström: 1A * Spänningsfall: 715mV (1mA) - 1.25V (150mA)
1 - 1.19
10 - 1.07
25 - 0.89
  AA113 DO-7 60V 25mA germanium
Germaniumdiod av typ AA113 med extremt låg framspänning. Används inom signalkonditionering och som reservdel för vintageelektronik. * Max spänning: 60V * Max ström: 25mA * Framspänning: 0.25 - 1.1V
1 - 8.50
10 - 7.65
25 - 6.38
100 - 5.10
  BYV28-200 SOD-64 200V 3.5A lavindiod ultra-fast
1 - 12.00
10 - 10.80
25 - 9.00
100 - 7.20