Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏108)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C8V2 DO-35 8.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C12V DO-35 12V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX84C3V9 SOT-23 3.9V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX55C36V DO-35 36V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  NTE112 DO-35 5V 30mA
NTE112 är en ultrasnabb schottkydiod i DO-35-kapsel. Dioden är avsedd för UHF-mixers och andra ändamål där extremt korta switchtider krävs. Ekvivalent med 1N23
1 - 28.00
10 - 25.20
25 - 21.00
  BAT43 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BY133 DO-41 1300V 1A
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  MBR20100 TO-220 100V 20A dual
1 - 9.63
10 - 8.66
25 - 7.22
  UF5404 DO-41 400V 3A ultra-fast
1 - 6.89
10 - 6.20
25 - 5.17
100 - 4.13
  1N5352B DO-201 15V 5W
15V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX85C75.
1 - 4.38
10 - 3.94
25 - 3.28
100 - 2.63
  1N4148WS SOD-323 75V 150mA
Ytmonterad småsignalsdiod. Typ 1N4148.
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  BZX85C24 DO-41 24V 1W
24V zenerdiod. 1W effekttålighet.
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
100 - 1.20