English
EUR USD SEK
Visa priser

Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Bryggor (‏9)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏12)
Germanium (‏3)
LED (‏115)
Kapacitans (‏8)
PIN (‏2)
Kisel (‏44)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C6V8 DO-35 6.8V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  LL4148 miniMELF 75V 300mA
1 - 0.50
10 - 0.45
25 - 0.38
100 - 0.30
  BZX55C6V2 DO-35 6.2V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  FED16HT TO-220 500V 16A Dual
1 - 19.00
10 - 17.10
25 - 14.25
100 - 11.40
  LL4002 SMA 100V 1A
1 - 1.00
10 - 0.90
25 - 0.75
100 - 0.60
  BAT54SW SOT-323 30V 200mA Dual
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
  MUR160 DO-41 600V 1A ultra-fast
1 - 4.80
10 - 4.32
25 - 3.60
100 - 2.88
  BBY40.215 SOT-23 30V 5-30pF
1 - 4.86
10 - 4.37
25 - 3.64
100 - 2.91
  NUP2105LT1G TVS-diod SOT23-3
1 - 7.50
10 - 6.75
25 - 5.63