Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏10)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏110)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏43)
Schottky (‏38)

Produkturval

  BZX55C24V DO-35 24V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  MBR1645CT TO-220AC 45V 16A dual
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
  BAT18 SOT-23 35V 100mA
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  UF5407 DO-41 800V 3A ultra-fast
1 - 8.00
10 - 7.20
25 - 6.00
100 - 4.80
  MUR3060PTOS TO-218 600V 15A
1 - 65.00
10 - 58.50
  MBR1045PBF TO-220 45V 10A
Kraftfull lkriktardiod i TO-220-kapsel för högfrekventa, switchande applikationer. * Max spänning: 45V * Max ström: 10A * Max stötström: 20A * Framspänning: 0.57V
1 - 10.90
10 - 9.81
  1N5818 DO-41 30V 1A
1 - 5.37
10 - 4.83
25 - 4.03
  1N5349B DO-201 12V 5W
1 - 5.57
10 - 5.01
25 - 4.18
  1.5KE12A DO-201 12V 1500W spänningsskydd
1 - 5.79
10 - 5.21
25 - 4.34
100 - 3.47