Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏48)
Schottky (‏33)

Produkturval

  1N4148 DO-35 75V 300mA
Switchdiod för de flesta applikationer.   Blockerar upp till 75V i diodens backriktning.
1 - 0.30
10 - 0.27
25 - 0.21
100 - 0.15
  BZX55C5V1 DO-35 5.1V 500mW
5.1V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX84C3V6 SOT-23 3.6V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C6V8 SOT-23 6.8V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BB809 DO-41 30V 20mA
Kapacitansdioder fungerar som en spänningsstyrd kondensator och används bla. för att ge elektronisk styrning över oscillatorer och parametriska filter. Kallas även Varicap eller Varactor. * Max spänning: 30V * Max ström: 20mA * Serieresistans: 0.6ohm * Kapacitansområde: 5 - 50pF (0.5 - 30V)
1 - 4.75
10 - 4.28
25 - 3.56
  1N5363B DO-201 30V 5W
1 - 4.00
10 - 3.60
25 - 3.00
100 - 2.40
  KBPC810 D-72 Brygga 8A 1000V
Diodbrygga för helvågslikriktning av växelspänning.
1 - 15.00
10 - 13.50
25 - 11.25
100 - 9.00
1000 - 6.75
  MUR3060PTOS TO-218 600V 15A
1 - 65.00
10 - 58.50
  BY227 DO-201 800V 3A
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  BY255 DO-201AD 1300V 3A
1 - 5.00
10 - 4.50
25 - 3.75
100 - 3.00
  FFPF10F150S TO-220-2 1500V 10A 170ns
Kraftig schottkydiod i TO-220-kapsel. Max 1500V, 10A. Snabb switchtid.
29.00
  RB411D SOT-346 40V 500mA
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50