Dioder

Dioder

En diod är en halvledarkomponent som bara släpper genom ström i en riktning. Dioder kallas ofta även likriktare. På dioden finns 2 poler anod(plus) och katod(minus). Dioden leder ström i riktning från anod till katod.

 

Bryggor: Består av 4 dioder och används bl.a. till likriktning av växelspänning

Germanium: Är lik kiseldioden men med en låg framspänning, första dioden tillverkad i halvledarmaterial

Kapacitansdiod: Ändrar kapacitans med ändrad spänning, används i VHF och UHF sammanhang

Lavin: Kopplas i motsatt riktning för att nå sin break-down spänning och då börja leda.

Kisel: Vanligaste dioden, leder i en riktning och har i regel hög spännings och strömtålighet

LED: Lysdiod eller LED(Light emitting diode), börjar avge ljus vid uppnådd framspänning

Pin: Frekvensberoende diod, används i RF sammanhang

Schottky: Fungerar som en kiseldiod men med lägre framspänning, har ofta även ett lägre spänningsområde

Transientskydd: Används för att plocka spänningsspikar och en variant på lavin och zenerdiod

Zener: Används för att reglera spänning. Den drar nytta av sin s.k. zenerspänning, vid överskriden zenerspänning börjar dioden leda. Kopplas i omvänd riktning

Välj underkategori

Bryggor (‏12)
Lavin (‏1)
Transientskydd (‏13)
Germanium (‏3)
LED (‏106)
Kapacitans (‏9)
PIN (‏2)
Kisel (‏47)
Schottky (‏33)

Produkturval

  BZX55C2V7 DO-35 2.7V 500mW
2.7V Zenerdiod. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C10V DO-35 10V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX55C12V DO-35 12V 500mW
1 - 1.50
25 - 1.13
100 - 0.75
  BZX84C3V0 SOT-23 3.0V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BZX84C4V7 SOT-23 4.7V 300mW
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  BAT85 DO-35 30V 200mA
1 - 2.88
10 - 2.59
25 - 2.16
  BAS32L SOD80C 75V 200mA switchdiod
1 - 2.00
10 - 1.80
25 - 1.50
  BAT43 DO-35 30V 200mA
1 - 1.50
10 - 1.35
25 - 1.13
100 - 0.90
  BZT52H-C24 SOD-123F 24.2V 830mW
75V ytmonterad zenerdiod. Typ BZT52H-C24.
1 - 1.31
10 - 1.18
25 - 0.98
  BZX85C75 DO-41 75V 1.3W
75V hålmonterad zenerdiod. Typ BZX85C75.
1 - 1.80
25 - 1.35
100 - 1.08
  BZX84C9V1 SOT-23 9.1V 300mW
9.1V ytmonterad zenerdiod.
1 - 1.25
10 - 1.13
25 - 0.94
100 - 0.75
  1N5819 DO-41 40V 1A
Schottkydiod typ 1N5819.
1 - 5.71
10 - 5.14
25 - 4.28