Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

Processorkort (‏28)
Start-kit (‏12)
LCD (‏16)
Prototypkort (‏7)
Tinker Kit (‏33)
Litteratur (‏36)
RFDuino (‏12)
Trådlöst (‏10)
Lådor (‏7)
Shields (‏79)
Övrigt (‏4)

Produkturval

  Joystick Shield PCB
Joystickshielden monteras ovanpå Ardunion och förvandlar den till en enkel handkontroll. Fem tryckknappar (4st funktionsknappar plus joystickknapp) ger Arduinon ungefär samma funktionalitet som en NES-kontroller. Momentanknapparna är kopplade till pin 2-6 på Arduinon, som vid tryck dras låga. Joystickens vertikala och horisontella axlar är kopplade till Analog 0 respektive 1 och ger en linjär spänning beroende på position. OBS! Denna produkt är ENDAST MÖNSTERKORT. Se relaterade produkter för att sätta ihop en komplett shield!
1 - 59.00
10 - 53.10
  MAH Starter-kit för Arduino rev 3
Ett starterkit anpassat för bl.a Malmö Högskolas kurser. Innehåller: 12200029 Arduino UNO USB board rev 3 10160840 Kopplingsdäck 840 anslutningar 41000663 Piezo transducer 4.5 kHz 41001412 Tryckknapp PCB 0.8 mm svart 40910027 Pot 10 kohm lin PCB 40850001 Fotomotstånd CdS 2-5 kohm 41003291 USB-kabel A-hane - B-hane 2m 41003181 Kopplingstråd byglar för kopplingsdäck - mjuka ca 60 st 10 st lysdioder och motstånd
399.00
  Arduino Proto Shield rev 3 (monterad)
Prototypkort för Arduino Uno. Gör dina egna shields för Arduino enkelt och snyggt! Kortet har plats för mindre uppkopplingar, en dedikerad plats för hålmonteradeICs (upp till DIP-20) samt en plats för ytmonterade ICs (upp till SO-14). Kortet levereras färdigmonterat med stackbara hylslister och resetknapp.
135.00
  Makey Makey - Standard Kit
You may be the greatest living banana-pianist, but how will you ever know if you don't make yourself a banana piano? Good news, that project and countless others are easier than you think they are with MaKey MaKey. Using the MaKey MaKey you can make anything into a key (get it?) just by connecting a few alligator clips. The MaKey MaKey is an invention kit that tricks your computer into thinking that almost anything is a keyboard. This allows you to hook up all kinds of fun things as an input. For example, play Mario with a Play-Doh keyboard, or piano with fruit! The MaKey MaKey uses high resistance switching to detect when you've made a connection even through materials that aren't very conductive (like leaves, pasta or people). This technique attracts noise on the input, so a moving window averager is used to lowpass the noise. The on-board ATMega32u4 communicates with your computer using the Human Interface Device (HID) protocol which means that it can act like a keyboard or mouse. There are six inputs on the front of the board, which can be attached to via alligator clipping, soldering to the pads, or any other method you can think of. There are another 12 inputs on the back, 6 for keyboard keys, and 6 for mouse motion, which you can access with jumpers via the female headers. If you wish to use a different set of keys, or otherwise change the behavior of your MaKey MaKey, you can simply reprogram it using the Arduino environment. Oh yeah, we didn't mention that the MaKey MaKey is an Arduino-compatible controller? That's right, it runs the Leonardo bootloader so reprogramming is fast and easy. Note: Now included with the MaKey MaKey is a USB cable, pack of jumper wires as well as a pack of alligator clips! Includes: 1 x MaKey MaKey HID Board 1 x Alligator Clip Pack 1 x Mini-USB Cable 1x Jumper Wire Pack
529.00
  Sensor Kit Qtechknow för Arduino
Komponentsats med ett flertal sensorer och tillhörande adapterkort. Satsen innehåller en mängd olika sensorer som man monterar på det medföljande kortet samt en shield för Arduino. De individuella delarna av sensorkortet kan enkelt brytas loss och anslutas till shielden för experiment och övningar. Perfekt för dig som är nyfiken på sensorer och givare eller för dig som bara vill ha ett gäng sensorer med tillhörande anslutningskort! Innehåll: * ArduSensor Shield * ArduSensor brytbart adapterkort * Metangassensor * Piezoelement (knacksensor) * Fotomotstånd (ljussensor) * TMP36 temperatursensor * Tungelement (magnetsensor) * Tryckkänsligt motstånd * Flexsensor * LED-stapel, RGB-lysdiod, 2kHz summer, tryckknappar, motstånd och hylslister
579.00
  Inventors Kit för Arduino 3.2 - RedBoard
Kom igång snabbt och enkelt med elektronik och programmering för inbyggda system med Inventor's kit från Sparkfun. Satsen innehåller allt du behöver för att lära dig grunderna inom digitalelektronik och programmering. Med den medföljande guiden till hjälp kan du göra 16 olika experiment som är både utmanande och lärorika. Inga förkunskaper eller lödning krävs, alla experiment görs på ett lödfritt kopplingsdäck. Observera att den medföljande guiden är på engelska! Övningar: * 01: Blinka med en lysdiod * 02: Läsa av en potentiometer * 03: Styra en RGB-lysdiod * 04: Styra flera lysdioder samtidigt * 05: Läsa in knappar * 06: Läsa in en ljussensor * 07: Läsa in en temperatursensor * 08: Styra en servomotor * 09: Använda en flex-sensor * 10: Läsa in en SoftPot-sensor * 11: Använda piezohögtalare * 12: Styra en DC-motor * 13: Använda reläer * 14: Använda skiftregister * 15: Använda LCD-skärmar * 16: Bygg spelet "Simon Säger" Innehåll: * Sparkfun RedBoard (ATMega328P Mikrokontroller) * Hållare för RedBoard och kopplingsdäck * Sparkfun Inventor's Kit guidebook (engelska) * Kopplingsdäck 400 hål * Förvaringslåda * Miniskruvmejsel * 16x2-tecken LCD * 74HC595 Skiftregister * 2N2222 NPN-transistor * 1N4148 småsignalsdiod * DC-motor med kugghjul * Litet hobbyservo * 5V-relä med växlande kontakt * TMP36 temperatursensor * Flexsensor * SoftPot linjär membranpotentiometer * USB-kabel * Kopplingsbyglar * Fotomotstånd * RGB-lysdiod * Röda, blå och gula lysdioder * Röda, blå och gula tryckknappar * 10kohm trimpotentiometer * Piezohögtalare * Stora 12mm tryckknappar * 330ohm och 10kohm motstånd
1 049.00
  RFDuino - Dev Kit
RFDuino är ett modulärt, arduinokompatibelt system för trådlösa projekt. Dev Kit består av en RFDuino DIP mikrokontroller och en USB Shield till ett reducerat pris. RFDuino DIP är den centrala delen i systemet och består av en ARM Cortex-M0 processor och en Bluetooth-modul. RFDuino DIP programmeras från Arduino IDE med hjälp av USB-shielden och kan efter programmering arbeta fristående. Kortet har ett antal in- och utgångar som kan användas för att läsa av sensorer eller driva t.ex. servon, reläer eller lysdioder. * Matningsspänning: 3V (1.9 - 3.6V) * Strömförbrukning: 18mA (vid sändning/mottagning), 4uA (ULP-läge) * Processor: 16MHz ARM Cortex-M0, 128k flash, 8k RAM * RF-modul: Bluetooth LE, 2.4GHz, 4dBm
449.00