Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

*Arduino (.org) (‏40)
Lådor (‏5)
Start-kit (‏14)
*Genuino (‏7)
Processorkort (‏26)
Tinker Kit (‏33)
Prototypkort (‏7)
Trådlöst (‏10)
LCD (‏17)
RFDuino/Simblee (‏10)
Övrigt (‏4)
Litteratur (‏32)
Shields (‏80)

Produkturval

  Electric Sheep - Android
Electric Sheep är ett utvecklingskort som kan kommunicera med Androidenheter via Androids "Open Accessory". Kortet kan t.ex. användas för att hämta in data från sensorer eller styra saker från en mobil eller tablet. Electric Sheep är uppbyggt kring en ATMEGA2560-16AU, samma mikrokontroller som återfinns i Arduino Mega 2560 och har även samma bootloader. * ATMEGA2560-16AU med Mega 2560 bootloader * Anslutning för USB-Host som kan kopplas direkt till Androidenheter * Skapa Androidtillbehör med Arduino IDE och HandBag * Arduinoliknande pinout (kompatibel med Arduinoshields) * FTDI-anslutning för programmering * Matningsspänning: 6 - 15VDC * Dimensioner: 53.5 x 101.5mm
839.00
  Arduino Esplora
Arduino Esplora är en Arduino i spelkontrollsutförande. Den är baserad på Leonardo. Till skillnad från alla tidigare Arduino-kort så har Esplora redan knappar och sensorer monterade på kortet. Det är därför ännu enklare att komma igång med Esplora om man inte vill koppla med elektronik först. Esplora kan t.ex. användas för att skapa en avancerad handkontroll för PC-spel eller användas tillsammans med Arduino-skärmen. Esplora har ljudutgång, knappar, joystick samt ett antal sensorer (potentiometer, temperatursensor, accelerometer, mikrofon och ljussensor). Den har också två in/ut-gångar för Tinkerkit samt en anslutning för färgdisplay (TFT LCD). Precis som Leonardo är Esplora baserad på ATmega32U4 med 16 MHz kristalloscillator och USB-anslutning (klient). * Mikrokontroller: ATMega32U4 * Spänningsnivå: 5V * Flashminne: 32kB (4kB använt av bootloader) * SRAM: 2.5kB * EEPROM: 1kB * Klockfrekvens: 16MHz
399.00
  TinkerKit Analog joystick
Joysticken är en enkel sensor med två potentiometrar monterade i 90-graders vinkel. När man rör joysticken ändras resistansen i X- och Y-led. TinkerKit Joystick ger en analog spänning mellan 0 och 5V, centrerad kring 2.5V när joysticken är opåverkad. Modulen ansluts till en analog ingång på Arduino och ger ett värde mellan 0 och 1023. När joysticken står i mitten är värdet ca. 512.
169.00
  WireLess Gate Shield
WireLess Gate Shield är en Arduinokompatibel shield för att skicka och ta emot data via olika trådlösa anslutningar. Kortet innehåller transceivers för 2.4GHz (nRF24L01), 443MHz (RFM69HW) samt en IR-mottagare. På kortet finns även en realtidsklocka (DS1307) med batteribackup, en tryckknapp samt en Grove-kontakt för I2C.
339.00
  TinkerKit analogt servo 180°
Servo i micro-storlek med 3-pin kontakt för anslutning till TinkerKit. 180 grader vridningsvinkel. Levereras med ett antal servoarmar.
99.00
  Genuino Zero
Genuino Zero är ett utvecklingskort med en 32-bitars ARM M0+ mikrokontroller från Atmel. Kortet har samma formfaktor som UNO och fungerar med alla shields designade för den. Kortet har 20st digitala in-/utgångar som kan användas för att läsa in värden från sensorer, knappar, m.m eller styra saker. 10 av de digitala utgångarna kan användas för pulsbreddsmodulering (PWM). Utöver de digitala pinnarna finns 6st analoga ingångar som används för att läsa in sensorer, potentiometrar och andra analoga värden mellan 0 och 5V samt en 10-bit analog utgång. Kortet programmeras från en dator via microUSB-porten som även kan användas för spänningsmatning. Ett DC-jack finns även tillgängligt för spänningsmatning (7-12VDC). Zero är kompatibel med de flesta shields designade för UNO rev3. Till skillnad från tidigare kort har Genuino Zero en inbyggd debugger som gör det betydligt enklare att felsöka sin programkod, utan någon extra hårdvara. Observera att Genuino Zero arbetar på 3.3V spänningsnivå! Överskrids spänningen på någon av pinnarna kommer kortet ta skada. Genuino Zero och Arduino Zero är identiska kort från olika tillverkare. * Mikrokontroller: Atmel ATSAMD21G18, 32-bit ARM Cortex M0+ @ 48MHz * Minne: 32kB SRAM, 256kB flash * Spänningsnivåer: 3.3V * Matningsspänning: 7 - 12VDC * Digitala IO: 20x (10x PWM) * Analoga IO: 6x ingångar (12-bit), 1x utgång (12-bit) * Max ström (GPIO): 7mA
449.00