Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.Externa länkar:

Arduino homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

Processorkort (‏25)
Start-kit (‏14)
LCD (‏16)
Prototypkort (‏7)
Tinker Kit (‏33)
Litteratur (‏35)
RFDuino (‏12)
Trådlöst (‏10)
Lådor (‏8)
Shields (‏79)
Övrigt (‏4)

Produkturval

  EKG/EMG Shield
Arduinoshield för anslutning av passiva elektroder för mätning av biometriska signaler. Shielden innehåller komponenter för att skapa stabila referensspänningar, instrumentförstärkare och högpass-/bandpass-filter som tillsammans ger en tydlig och brusfri signal från elektroderna. Kan användas för att mäta muskelaktivitet, hjärtrytm och igenkänning samt analys av mänsklig rörelse. Shielden levereras färdigmonterad och kalibrerad. OBS: Denna produkt är inte en medicinsk utrustning, och är inte avsedd för att ställa medicinska diagnoser eller utföra behandlingar. Den är endast avsedd för teknisk utbildnings- och experimentverksamhet.
199.00
  4x4 Driver Shield
The 4x4 Driver Shield is designed to enable users to switch DC loads up to 5A at up to 30V with no heat-sinking. It is ideal for such applications as driving solenoids, relays, and small DC motors. It uses in the International Rectifier IPS6044 quad channel fully-protected high side MOSFET switches, which includes over-temp, over-current, and under-voltage protection on each switch. The high-side topology is safer in many applications than the more common low-side topology because a short to ground cannot energize the circuit while the switch is turned off, as it can with a low-side switch. This shield can also be used to drive four unipolar stepper motors. The board is built with generous traces to handle the current with minimal voltage loss and heating on the board. A pair of 74AHCT595 8-bit shift registers allow the control of sixteen high current channels from only four Arduino pins using the shiftOut() function, and make it possible to daisy-chain as many as 25 boards off a single host, for a total of 400 high current channels. Features: Arduino shield form factor compatible with all shield compatible Arduino variants and clones. Sixteen five amp high side driver channels Shift register control allows daisy chaining of up to twenty-five boards for a total of four hundred channels Uses only digital pins 7, 8, 11, and 13, leaving all serial, PWM, and analog input lines free. Mapped to the hardware SPI bus on the Arduino Uno, allowing high speed data transfer. Inexpensive and robust DB-25 male connector carries power and outputs Four separate power supply circuits allow maximum application flexibility. Ships with loose connectors for end user flexibility, including use with non-Arduino hosts.
629.00
  WaveKit Shield
Att lägga till högkvalitativt ljud till ett elektonikprojekt kan vara överraskande svårt. WaveKit är en shield för Arduino som löser det problemet. WaveKit kan spela upp 22kHz 12bit okomprimerade ljudfiler direkt från ett SD-kort. På kortet finns en DA-omvandlare, filter, op-förstärkare och volymkontroll. Färdiga bibliotek för Arduino finns att ladda för att snabbt komma igång. Arduino, högtalare/hörlurar och SD-kort säljes separat. * Ljudutgång: 22kHz, 16bit, mono
229.00
  IBoard Ex
The Iboard Ex is a unique Arduino board which features a WIZnet Ethernet port with POE, an XBee socket, nRF24L01+ module interface, Micro SD socket and an ATMEGA32U4. This board will add wireless XBee control as well as internet connectivity to your projects. And dont need any external programmer, just connect it with PC by a USB cable. Its great for anything from home automation to robot control. The possibilities are endless! Specification Microcontroller ATMega32U4 Max Frequency 16MHz RAM Capacity 2K FLASH Capacity 32K External Resources Onboard SD socket Onboard Ethernet Onboard Debugger Electronic Brick Interface Power Supply External 12V External 24V External 7V External 9V USB 5V I/O Operation Level 3.3V Board Size 80.77mm x 57.66mm
289.00
  Adafruit Pro Trinket LiIon/LiPoly Backpack
Påhängskort för Adafruit Pro Trinket (och Adafruit Trinket) som ger möjlighet att ansluta ett LiPo-batteri. Då kortet lödas direkt på pinnarna för spänningsmatningen på Trinket blir det ett väldigt kompakt paket. Så länge USB-kabeln är ansluten laddas batteriet och så fort den kopplas från går kortet över till batteridrift. En röd lysdiod indikerar att batteriet laddas, en grön indikerar fulladdat batteri. Avsedd för användning tillsammans med 3.3V versionen av Trinket, men fungerar även till 5V. * Laddström: 100mA (500mA valbart med lödbrygga) * Dimensioner: 15 x 17 x 2mm
55.00
  RFDuino - MicroSD Shield
RFDuino är ett modulärt, arduinokompatibelt system för trådlösa projekt. MicroSD Shield innehåller en läsare för MicroSD-kort och möjliggör lagring av stora mängder data för RFDuino. MicroSD Shield kräver en matningsspänning på 3 - 3.3V och har en maximal strömförbrukning på 100mA och fungerar således inte tillsammans med Coin Battery Shield. * Matningsspänning: 3.0 - 3.3V * Max strömförbrukning: 100mA
179.00