Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.Externa länkar:

Arduino homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

Prototypkort (‏7)
Tinker Kit (‏33)
LCD (‏16)
RFDuino (‏12)
Trådlöst (‏10)
Litteratur (‏41)
Shields (‏74)
Övrigt (‏3)
Processorkort (‏22)
Start-kit (‏15)

Produkturval

  Ardumoto motor driver shield
Motorstyrningsshield för Arduino. Shielden kan styra hastighet och riktning för två stycken DC-motorer. Kortet är uppbyggt kring en L298 H-brygga och kan leverera upp till 2A per kanal. På kortet finns blå och gula lysdioder för att indikera riktning samt dioder för att skydda mot backström från motorerna. Spänningsmatningen sker via Arduinons Vin och logiksignalerna är kompatibla med både 3.3 och 5V. Styrning för motor ansluten till OUT1/2 är anslutna till pin 12 (riktning A) samt pin 3 (PWM A). Styrning för motor ansluten till OUT3/4 är anslutna till pin 13 (riktning B) samt pin 11 (PWM B). Stift/hylslister ingår ej. Se relaterade produkter för passande kontaktdon.
269.00
  GPS shield
Arduinoshield för EM-406, EM-408, EB-85A och UP501 GPS-moduler. Alla anslutningarna från modulerna är utdragna på kortet. UART-anslutningen kan växlas mellan Arduinons UART eller valfria GPIOs. På shielden finns även plats för en batterihållare för 12mm knappcellsbatteri. Observera att GPS-modul ej ingår.
159.00
  Arduino USB2SERIAL
USB till seriell-omvandlare avsedd för Arduino-kort som saknar USB-krets på kortet, t.ex Arduino Ethernet. Kan naturligtvis också användas generellt som USB-seriell-omvandlare. FTDI-kompatibel, uppbyggd kring ATMEGA8U2 som kan omprogrammeras för andra protokoll vid behov. Matningsspänning. 5V Anslutning: USB-mini
115.00
  OLIMEXINO-328
ARDUINO like board with ATMEGA328. FEATURES: ATMEGA328 microcontroller can work at different frequencies with easily exchange of the quartz crystal on socket. DCDC power supply allow power input voltage from 9 to 30V DC thus making possible to take virtually any power supply adapter on the market, also enable application which are in industrial power supply 24VDC. carefully selected all components to work reliable in INDUSTIRAL temperature range -25+85C so the board can be used in INDUSTIRAL applications. ULTRA LOW POWER voltage regulators and the consumption is only few microamps, which enables handheld and battery powered applications. Li-Ion rechargable battery power supply option with BUILD-IN on board charger, so when you attach battery it is automatically charged and kept in this state until the other power source (USB or external adapter) is removed and it AUTOMATICALLY will power the board - no jumpers, no switches! work both on 3.3V and on 5V which is selectable with switch, so 3.3V and 5V shields can be used UEXT connector which allow many existing modules like RF, ZIGBEE, GSM, GPS to be connected allow RTC - Real Time Clock. NOISE IMMUNE design, there are number of threads on Arduino forum for problems with the RESET when board works with motors, this is because Atmel recommendations were omited in the original design, we fixed this. Separate voltage regulator for the Analog part, which allow the ADC to be read correctly without the digital noise pickup. Optionally if someone need higher precision and temperature stability in Analog reading we have provision on the board for Aref preciese source. the LEDs and the BUTTONs are on the edge of the board so there is easy access even if the boards have shields on them all components are LOWER than the connectors, so the shields do not interference with them mini USB connector is used which is common and used in most cell phones, so you do not have to buy other cables original design had flaw and the connectors were not spaced at 0.1" this make perfo board use impossible, to keep the compatibility we have same spacing but we add next to this connector on 0.1" which customer can use with perforated boards all signals on the connectors are printed on top and on bottom of the board, so when you check with probe you know exactly which port you are measuring 4 mount holes make board attachment easier
249.00
  Arduino Mini 05 Light
The Arduino Mini is a small microcontroller board intended for use on breadboards and when space is at a premiumand. The revision 05 has a new package for the ATmega328 (datasheet), which enables all components to be on the top of the board. It also has an onboard reset button. The 05 version has the same pin configuration as revision 04. Additional features coming with the 05 version are: new PCB layout and design onboard reset button The Arduino Mini has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 8 analog inputs, and a 16 MHz crystal oscillator. It can be programmed with the USB Serial adapter or other USB or RS232 to TTL serial adapter. See the page on getting started with the Arduino Mini for instructions. The light version is sold without the pre-soldered. Technical Specifications Microcontroller ATmega328 Operating Voltage 5V Input Voltage 7-9 V Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) Analog Input Pins 8 (of which 4 are broken out onto pins) DC Current per I/O Pin 40 mA Flash Memory 32 KB (of which 2 KB used by bootloader) SRAM 2 KB EEPROM 1 KB Clock Speed 16 MHz
169.00
  TinkerKit LED-modul 10mm gul
The LED is possibly the simplest actuator available. Itâs a low power light source available in many colors. It lights up when powered from an Arduino pin. Input: Arduino provides a maximum of 40 mA per pin; this is enough to light up the LED through thedigitalWrite() and analogWrite() functions. Module description: this module features a 10mm Yellow Light Emitting Diode, the standard TinkerKit 3pin connector and a green LED that signals that the module is correctly powered and a tiny yellow LED that shows the current brightness of the yellow LED. A resistor provides the optimal amount of current when connected to an Arduino.
59.00
  TinkerKit DMX receiver relay
The DMX Relay Receiver is a DMX module that mounts four relays; they can be individually controlled using a DMX master like TinkerKit!s DMX Master Shield. It requires 12V and each relay supports up to 220V at 10A. A single master can control up to 512 receivers individually (128 of these boards for example) sequentially connected. The DMX Relay Receiver works also as a standalone USB board; in fact it mounts a micro-usb connector and the same microcontroller as the Arduino Leonardo.
499.00