Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

*Arduino (.org) (‏40)
Lådor (‏2)
Start-kit (‏13)
*Genuino (‏2)
Processorkort (‏28)
Tinker Kit (‏33)
Prototypkort (‏7)
Trådlöst (‏9)
LCD (‏17)
RFDuino/Simblee (‏10)
Övrigt (‏3)
Litteratur (‏32)
Shields (‏81)

Produkturval

  Fio v3 - ATmega32U4
Fio är ett Arduinokompatibla utvecklingskort med XBee-sockel och batteriingång och laddare för LiPo-batterier. Kortet kan användas tillsammans med Arduino IDE med några mindre modifieringar, alla nödvändiga filer finns att ladda ner gratis. * Mikrokontroller: ATMega32U4 @ 8MHz * Batteriladdare: MCP73831T
369.00
  NFC+RFID shield
We've taken our popular Adafruit PN532 breakout board and turned it into a shield - the perfect tool for any 13.56MHz RFID or NFC application. The Adafruit NFC shield uses the PN532 chip-set (the most popular NFC chip on the market) and is what is embedded in pretty much every phone or device that does NFC. This chipset is very powerful, and can pretty much do it all, such as read and write to tags and cards, communicate with phones (say for payment processing), and 'act' like a NFC tag. While the controller has many capabilities, our Arduino library currently only supports reading/writing tags, and does not support phone-to-shield communication, tag emulation (which requires an external 'secure element' only available from NXP) or other more advanced features at this time. NFC (Near Field Communications) is a way for two devices very close to each other to communicate. Sort of like a very short range bluetooth that doesn't require authentication. It is an extension of RFID, so anything you can do with RFID you can do with NFC. Because it can read and write tags, you can always just use this for RFID-tag projects. We carry a few different tags that work great with this chip. It can also work with any other NFC/RFID Type 1 thru 4 tag (and of course all the other NXP MiFare type tags) The Adafruit shield was designed by RF engineers using the best test equipment to create a layout and antenna with 10cm (4 inch) range, the maximum range possible using the 13.56MHz technology. You can easily attach the shield behind a plastic plate with standoffs and still read cards through a (non-metal) barrier. This shield is designed to use I2C or SPI communication protocols. I2C is the default, as it uses fewer pins: analog 4 and 5 are used for I2C (of course you can still connect other I2C devices to the bus). Digital #2 is used for "interrupt" notification. This means you don't have to sit there and 'poll' the chip to ask if a target tag has been found, the pin will pull low when a card, phone, etc is within range. You can adjust which pin is used if you need to keep digital #2 for something else. It is also easy to change the shield over to SPI where you can use any 4 digital pins by shorting two solder jumpers on the top of the PCB. Compatible with any "classic" Arduino - NG, Diecimilla, Duemilanove, UNO - as well as Mega R3 or later. For using the I2C interface with Mega R2 or earlier, two wires must be soldered as the I2C pins are in a different location on earlier Megas. Comes with: the Adafruit NFC/RFID PN532 shield including a tuned 13.56MHz stripline antenna, 36-pin 0.1" header for attaching the shield to an Arduino. Size: 53.s x 117.7 mm
499.00
  TFT01 adapter shield v2.0 för Arduino Mega
The TFT01 LCD module is work in 3.3V voltage level and it's not compatible with Arduino MEGA pins , so we make a shield for Arduino MEGA. Now user can directly plug the TFT01 in the shield and stand on the Arduino MEGA board.
139.00
  NeoPixel shield 5x8 RGB LEDs
Arduino shield med 40st 5x5mm NeoPixel RGB-lysdioder. Varje diod är individuellt adresserbar och kan styras med endast en utgång. Varje lysdiod har inbyggd drivare som ger konstant ström även om spänningen varierar, vilket gör att intensiteten blir konsekvent för alla lysdioderna. Panelen drivs från Arduinons inbyggda 5V, vilket oftast räcker om inte alla lysdioderna drivs till full intensitet samtidigt. Om mer ström behövs går det att ansluta extern strömförsörjning direkt till panelen. * Dimensioner: 53.36 x 68.85 x 3.22mm (2.1 x 2.7 x 0.12") * Vikt: 27.10g * LEDs: WS2812
349.00
  TinkerKit LED-modul 5mm grön
Lysdiodsmodul för TinkerKit. Lysdioden används som en utgång och lyser när den får signal från Arduino med digitalWrite() eller analogWrite(). Ett motstånd sitter monterat på modulen för att ge rätt strömstyrka till lysdioden.
59.00
  Arduino MEGA click shield
Arduino Mega click shield is an extension for Arduino Mega and any other boards that share its pinout. It's a simple shield with three mikroBUS host sockets that allow you to connect more than 150 different types of click boards to the Arduino Mega. Quickly add functionalities like GSM, GPS, WiFi, ZigBee, Bluetooth, or thunder detection, proximity and color sensing and so on. All sorts of sensors, displays, wireless transceivers, connection ports, encoders are available. Software examples for click boards for MikroElektronika compilers are available on Libstock, giving you a repository of working code to use as it is, or as a starting point for your own projects. The package includes all necessary headers. Key features Three mikroBUS sockets Arduino Mega compatible connector Key Benefits Shield is designed to stay within dimensions of Arduino Uno for smooter integration. Brings click board connectivity to a wide range of Arduino compatible board
108.75