Arduino

Arduino

arduino logo

Arduino är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda - och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Arduino kan läsa av omgivningen genom att ta emot signaler från en mängd olika sensorer, och den kan påverka omgivningen genom att skicka signaler till en mängd olika mekanismer såsom motorer, reläer, belysningar etc. Det mikroprocessorbestyckade styrkortet programmeras genom Arduinos egna programmeringsspråk (baserat på Wiring - i huvudsak C syntax) genom Arduino utvecklingsmiljö (baserad på Processing). Program som skapats genom Arduino kan köra självständigt på Arduino-kortet, eller arbeta tillsammans med en PC eller annat system.

Arduino IDE (integrerad utvecklingsmiljö) finns för Windows, MAC-OS och Linux. Programkoden skrivs i en texteditor och laddas sedan ner till Arduino-kortet via USB.

Arduino-korten kan byggas för hand, eller köpas som färdigbyggda moduler. All dokumentation finns tillgängliga under en öppen källkodslicens, såsom kopplingsschema och CAD-ritningar. Du kan därför fritt anpassa dessa till dina egna behov.

Hos Electrokit kan du köpa det mesta som rör Arduino till rätt pris. Electrokit har sålt Arduino sedan början av 2007, och är både en av de första och en av de största distributörerna i Europa.

Alla Arduino Original produkter är tillverkade av Arduino SRL i Italien, och bär Arduino logo.

Vi har också ett stort utbud av produkter från andra tillverkare.Externa länkar:

Arduino.cc homepage »

Arduino.org homepage »

Arduino at Google Code »

Se filmen: Arduino The Documentary »

Välj underkategori

*Arduino (.org) (‏40)
Lådor (‏2)
Start-kit (‏14)
*Genuino (‏7)
Processorkort (‏27)
Tinker Kit (‏33)
Prototypkort (‏7)
Trådlöst (‏9)
LCD (‏18)
RFDuino/Simblee (‏10)
Övrigt (‏4)
Litteratur (‏32)
Shields (‏82)

Produkturval

  Mega Pro 5V - Arduinokompatibelt
Mega Pro är ett Arduinokompatibelt utvecklingskort baserat på ATMega2560, samma processor som sitter i Arduino MEGA2560. Kortet levereras utan stiftlister för att hålla priset och storleken nere. Kortet är pinkompatibelt med Arduino MEGA2560 och fungerar med samma shields. Mega Pro har till skillnad från Arduinokortet ingen USB-port utan programmeras med hjälp av en FTDI-kabel. Det har inte heller något DC-jack för extern spänningsmatning, men kan lödas in om man så vill. * ATMega2560 @ 16MHz * FTDI-anslutning för programmering * 5V-regulator, max 200mA * Polaritets- och överströmsskyddad * 5 - 12VDC matningsspänning * Kortslutningsskyddad med återställningsbar PTC-säkring
479.00
  LoL Shield 3mm vit (byggsats)
LOL-shielden är en 14x9 LED-matris för Arduino. Alla 126 lysdioderna går att styra individuellt och finns att köpa i fyra olika färger. Observera att denna artikel är en byggsats och måste monteras ihop innan den går att använda! För en färdigbyggd modul. * 126 individuellt adresserbara lysdioder * Varje lysdiod har en intensitet av 5000mcd * Färdiga bibliotek för Arduino finns att ladda ner * Finns att köpa i fyra olika färger: röd, grön, blå och vit * Finns både som byggsats och färdigmonterad.
129.00
  4D Display adapter shield II
Adaptershield för att ansluta skärmar från 4D Systems till Arduino-kort. Adaptern gör det enkelt att ansluta skärmen utan att behöva ansluta skärmen med individuella kopplingstrådar. Både 5V spänningsmatning och data (Tx/Rx) plockas ut från adaptershielden via en 5-polig anslutningskabel.
109.00
  RFDuino - USB Shield
RFDuino är ett modulärt, arduinokompatibelt system för trådlösa projekt. USB-shielden används tillsammans med RFDuino DIP för programmering och anslutning till dator. USB-shielden innehåller en USB till seriell-omvandlare och en spänningsregulator för 3.3V så att den kan spänningsmatas från en USB-port. * USB-omvandlare: FT231XQ-R * Max strömförbrukning: 500mA * Seriell anslutning: Rx, Tx, Reset
279.00
  Inventor Electronic Kit
Makeblock Inventor Electronic kit är en moulär plattform för snabbt prototypbygg. Kitet innehåller 12 sensorer och motorer, alla med färgkodade kontakter för att göra kabeldragningen så enkel som det bara går. För mer kontroll utan kodning, använd Bluetooth-modulen (dual mode 2.0 och 4.0) och ladda ner Makeblocks app. Alla modulerna kommer med Arduino bibliotek för snabb programmering. Förutom Arduino programmering stöder detta kit även grafiska programmerings språk som MIT Scratch och Ardublock, dessa språk är perfekt för att lära barn att interagera mellan mjuk- och hårdvara. Innehåll: * 1x9g Micro Servo * 1xME Orion * 1xME Utraljuds sensor * 1xME light and Grayscale sensor * 1xME PIR sensor * 1xME Ljud sensor * 1xME Temperatur sensor * 1xME 7-segment display * 1xME Joystick * 1xME Potentiometer * 1xME RJ25 Adapter * 1xME Bluetooth modul * 1xME RGB LED * 1xME 130DC motor * 4x6P6C RJ25-kabel 0,2m * 2x6P6c RJ25-kabel 0,35m * 1x6P6C RJ25-kabel 0,5m * 1xUSB Typ A hane till micro-B kabel * 1xBatterihållare för 6xAA-batterier
1 590.00
  FeatherWing OLED - 128x32 OLED
Expansionskort för Adafruit Feather-kort med en 128x32px OLED-skärm. Skärmen har en visningsyta på ca. 1" är mycket tydlig och kontrastrik. Skärmen styrs via I2C. På kortet finns även tre tryckknappar som är anslutna till GPIO-pins på Featherkortet. Kortet levereras med omonterade stiftlister. Tryckknapparna är anslutna till 9, 6 och 5 på Feather M0 och Feather 32u4, samt 0, 16 och 2 på Huzzah ESP8266. Dimensioner: 51 x 23mm
179.00